Refine your search

Your search returned 134 results from 114205 records.

ภูมิทัศน์ไทย / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: อ 304.2 ส691ภ 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 304.2 ส691ภ 2539 (1). :

บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 307.7 บ126 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.7 บ126 2539 (1).

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : บนเส้นทางการพัฒนาอำเภอท่าหลวง

Call number: 915.93 ข782 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มวังนาย, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 915.93 ข782 2542 (3).

พระผู้ทรงเป็นครูการจัดการของแผ่นดิน / สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

by สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์.

Call number: 333.7 ส181พ 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เพชรบูรณ์ : ไวด์แองเจิล, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.7 ส181พ 2543 (1).

ครูภูมิศาสตร์ของแผ่นดิน / จุมพล วิเชียรศิลป์, บรรณาธิการ.

by จุมพล วิเชียรศิลป์.

Call number: อ 333.72 ค167 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ , 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 333.72 ค167 2542 (1). :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / คณะทำงานจัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

by คณะทำงานจัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ค125พ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ค125พ 2542 (1). :

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปี / จัดทำโดย สโมสรไลออนส์ เมืองเอก กรุงเทพฯ

by สโมสรไลออนส์ เมืองเอก กรุงเทพฯ.

Call number: อ 923.1593 ฉ421 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สโมสรไลออนส์ เมืองเอก กรุงเทพฯ, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ฉ421 2539 (1). :

นานาประเทศล้วนนับถือ / องค์การค้าคุรุสภา

by องค์การค้าของคุรุสภา.

Call number: อ 926.1593 อ114น 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 926.1593 อ114น 2542 (2). :

ในหลวงกับแหล่งน้ำ รพช. / สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

by สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท.

Call number: อ 923.1593 ส691น 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691น 2542 (1). :

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องจักรกล : ที่พัฒนาขึ้นมาเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / บรรจง วรรธนะพงษ์.

by บรรจง วรรธนะพงษ์.

Call number: 621.8 บ147ป 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 621.8 บ147ป 2542 (5). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 621.8 บ147ป 2542 (5).

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ

Call number: อ 923.1593 พ171 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 พ171 2543 (1). :

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 พฤศจิกายน 2542 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Call number: 089.95911 ม246ศ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เจ.ฟิล์ม โปรเซส, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 089.95911 ม246ศ 2542 (1).

ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / วรนุช อุษณกร

by วรนุช อุษณกร.

Call number: 307.1412 ว218จ 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540Availability: No items available : Checked out (1).

ครูทรัพยากรน้ำของแผ่นดิน / นพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ, บรรณาธิการ.

by นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ.

Call number: อ 333.91 ค167 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 3 หนังสืออ้างอิงCall number: อ 333.91 ค167 2542 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 333.91 ค167 2542 (1).

กษัตริย์ - เกษตร / ภาสกร จูฑะพุทธิ

by ภาสกร จูฑะพุทธิ.

Call number: อ 630.9593 ภ493ก 2523 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาษิต, 2523Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 630.9593 ภ493ก 2523 (1). :

เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ : ที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / บรรจง วัฒนพงษ์.

by บรรจง วรรธนะพงษ์.

Call number: อ 621.69 บ177ค 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่ , 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 621.69 บ177ค 2542 (6). :

สนองเบื้องพระยุคลบาท อนุรักษ์และพัฒนาข้าวไทย

Call number: 633.18 ส196 2542 Material type: Book Book; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 633.18 ส196 2542 (1).

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 628.16 น927 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 628.16 น927 2540 (6).

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระเจ้าอยู่หัวของประชาชน / กนกวลี ชูชัยยะและกฤษฎา บุณยสมิต.

by กนกวลี ชูชัยยะ | กฤษฎา บุณยสมิต.

Call number: 923.1593 ก123พ 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 923.1593 ก123พ 2545 (2).

พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ / สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

by สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Call number: อ 926 ส230พ 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 926 ส230พ 2543 (2). :