Refine your search

Your search returned 64 results from 114232 records.

หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 24 ปีกาญจนาภิเษกวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2539 / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | กรมวิชาการ. คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ.

Call number: 070.5 ก181ห 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539Other title: ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 24 ปีกาญจนาภิเษก..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 070.5 ก181ห 2539 (1).

ในหลวงทรงส่งเสริมการมีงานทำ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. / กรมการจัดหางาน.

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.11 น967 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 331.11 น967 2539 (1).

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509.

by สำนักราชเลขาธิการ.

Call number: 327.593042 ก528 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2534Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 327.593042 ก528 2534 (2). :

บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 307.7 บ126 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.7 บ126 2539 (1).

จากฟ้า--สู่ดิน. เล่ม 7 / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: 307.1412 ส691จ 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 307.1412 ส691จ 2535 (1). :

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: 782.42 ส691ก 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 782.42 ส691ก 2544 (1).

พระผู้ทรงเป็นครูการจัดการของแผ่นดิน / สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

by สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์.

Call number: 333.7 ส181พ 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เพชรบูรณ์ : ไวด์แองเจิล, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.7 ส181พ 2543 (1).

พระมหาชนก = The story of mahajanaka / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Call number: 294.3184 ภ671พ 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540Other title: The story of mahajanaka..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 294.3184 ภ671พ 2540 (6).

มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Call number: 495.9111 ม224 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540Other title: โครงสร้างตัวอักษรไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 495.9111 ม224 2540 (2).

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 พฤศจิกายน 2542 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Call number: 089.95911 ม246ศ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เจ.ฟิล์ม โปรเซส, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 089.95911 ม246ศ 2542 (1).

เทิดพระบารมีหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2542

Call number: 305.23 ท712 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 305.23 ท712 2542 (1).

ครูภาษาไทยของแผ่นดิน : พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

by การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ครูภาษาไทยของแผ่นดินพระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2542 : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ) | สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.

Call number: 495.91 ก475ค 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครสวรรค์ : สถาบัน, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 495.91 ก475ค 2542 (2).

ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / วรนุช อุษณกร

by วรนุช อุษณกร.

Call number: 307.1412 ว218จ 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540Availability: No items available : Checked out (1).

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง / ม.ร.ว. ภีศเดช รัชนี...[และคนอื่นๆ].

by ภีศเดช รัชนี, ม.ร.ว.

Call number: 307.1 พ343 2532 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2532Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.1 พ343 2532 (3).

พระบาทสมเด็จกับการประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.9593 ค121พ 2530 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2530Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 372.9593 ค121พ 2530 (2).

ธ ปกเกศ ปกเกล้า ชาว มช. / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 378.5936 ม246ธ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.5936 ม246ธ 2542 (1).

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Call number: 330.9593 ว555พ 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 330.9593 ว555พ 2546 (2).

คอมปราชญ์นักการศึกษา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 379.593 ก793จ 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก793จ 2543 (1).

พุทโธโลยี / พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม).

by พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม).

Call number: 294.34 พ384พ 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธุรกิจก้าวหน้า, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 294.34 พ384พ 2539 (1).

พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช ตุลาคม - พฤศจิกายน 2499

Call number: 390.9593 พ 2511 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2511Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.9593 พ 2511 (1).