Your search returned 4 results from 114232 records.

ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 9 การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 4, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by การประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ "ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้งธรรมภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 : 2552 : นนทบุรี) | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 650.1 ก485ฝ 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552Other title: การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: 650.1 ก485ฝ 2552 (1).

ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 1 ตลาดชุมชนคุณธรรม / ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by การประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ "ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน" (ครั้งที่ 4 : 2552 : นนทบุรี) | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 381.18 ก485ผ 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552Other title: ตลาดชุมชนคุณธรรม.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: 381.18 ก485ผ 2552 (2).

ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน เล่มนำ ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม / ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by การประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ "ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน" (ครั้งที่ 4 : 2552 : นนทบุรี) | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 650.1 ก485ผ 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552Other title: ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: 650.1 ก485ผ 2552 (2).

ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 2 SMEs คุณธรรม / ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by การประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ "ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน" (ครั้งที่ 4 : 2552 : นนทบุรี) | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 658.022 ก485ผ 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552Other title: SMEs คุณธรรม.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: 658.022 ก485ผ 2552 (2).