000 01304nam a2200313 a 4500
001 vtls000001137
003 MTX
005 20190508133122.0
008 030925s2540 th 000 0 tha d
020 _a9748366901
039 9 _a201808211718
_bVLOAD
_c201801031515
_dchumphu
_c201801031402
_dchumphu
_c201603251402
_dchumphu
_y200309251414
_zstaff
082 0 4 _a128.46
_bส882ค 2540
100 0 _aสุวินัย ภรณวลัย.
245 1 0 _aคัมภีร์มังกรตันตระ :
_bอภิศาสตร์แห่งรัก /
_cสุวินัย ภรณวลัย.
246 3 0 _aอภิศาสตร์แห่งรัก.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการวิถีทรรศน์,
_c2540
300 _a207 หน้า ;
_c21 ซม.
650 4 _aปรัชญา.
_93295
650 4 _aความรัก.
650 4 _aลัทธิเต๋า.
650 4 _aภควัทคีตา.
650 4 _aตันตระ.
650 4 _aอภิปรัชญา.
710 2 _aสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
710 2 _aมูลนิธิภูมิปัญญา.
040 _aBSRU
940 _a166088
942 _c1
999 _c568
_d568