000 01472nam a2200289 a 4500
001 vtls000063043
003 MTX
005 20190508143753.0
008 070313s2549 th a 000 0 tha d
020 _a9740317804 :
_c165 บาท.
039 9 _a201808212056
_bVLOAD
_c201703301040
_dchumphu
_c201703291429
_dchumphu
_c201603251612
_dchumphu
_y200703131401
_zVirtuacat03
082 0 4 _a303.69
_bส473 2549
245 0 0 _a2 ปี ตากใบ : ชีวิตที่ต้องการคำตอบ /
_cสุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ
260 _aกรุงเทพฯ :
_bภาพพิมพ์,
_c2549
300 _a191 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c21 ซม.
650 4 _aความรุนแรงทางการเมือง
_zไทย (ภาคใต้)
651 4 _aไทย (ภาคใต้)
_xปัญหาและข้อพิพาท
651 4 _aไทย (ภาคใต้)
_xการเมืองและการปกครอง
_95735
651 4 _aไทย (ภาคใต้)
_xภาวะสังคม
_9444
700 0 _aสุริชัย หวันแก้ว
710 2 _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_bศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม.
040 _aBSRU
940 _a206562
940 _a206563 ฉ.2
942 _c1
999 _c54379
_d54379