000 01496nam a2200241 a 4500
001 vtls000015278
003 MTX
005 20190508133657.0
008 040220s2542 th a 000 0 tha d
039 9 _a201808211803
_bVLOAD
_c201708151307
_dchumphu
_c201602121743
_dVLOAD
_c201502171527
_dVLOAD
_y200402201131
_zstaff
082 0 4 _a379.593
_bส691ร 2534
110 2 _aสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
245 1 0 _aรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน : การฝึกหัดครู /
_cสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bคณะกรรมการจัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร,
_c2542
300 _a105 หน้า :
_bตาราง ;
_c30 ซม.
650 4 _aแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534 )
650 4 _aการพัฒนาการศึกษา
_xการประเมิน
650 4 _aนโยบายการศึกษา
_zไทย
040 _aBSRU
901 _aEduc.
940 _a162928 (บัณฑิต)
942 _c1
999 _c12269
_d12269