000 01381nam a22003137a 4500
999 _c108550
_d108550
003 MTX
005 20200526135315.0
008 191201b2562 th a|||| |||| 00| 0 tha d
020 _a9786167380124 :
_c399
040 _aBSRU
082 0 4 _a428.0076
_bจ758 2562
245 0 0 _aเจาะข้อสอบ Redesigned TOEIC listening /
_cทีมวิชาการบริษัทบุ๊คเฟิสท์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบุ๊คเฟิสท์,
_c2562
300 _a215 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c26 ซม. +
_e1 CD-ROM
500 _aซีดี-รอมประกอบเนื้อหา ติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xข้อสอบและเฉลย
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xคู่มือ
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xตำราสำหรับชนต่างชาติ
_xข้อสอบและเฉลย
650 4 _aโทอิก
710 2 _aทีมวิชาการบริษัทบุ๊คเฟิสท์.
901 _aEng Lang.
901 _anew_mar20
940 _a279688
940 _a279689 ฉ.2
940 _aCD 1404
940 _aCD 1405 C.2
942 _2ddc
_c1