000 01537nam a2200277 a 4500
001 vtls000122240
003 VRT
005 20190508155031.0
008 190403s2561 th a 000 0 tha d
020 _a9786160831968 :
_c320
039 9 _a201904051331
_bchompoonuch
_c201904051328
_dsirirat
_c201904050837
_dchumphu
_c201904050836
_dchumphu
_y201904031403
_zchumphu
082 0 4 _a629.13092
_bพ993 2561
245 0 0 _aPilot DNA จากฝันสู่ฟ้า /
_cทีม Pilot Talk Thailand
260 _aกรุงเทพฯ :
_bซีเอ็ดยูเคชั่น,
_c2561
300 _a595 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c21 ซม.
505 2 _aแด่พ่อแม่...ที่อยากให้ลูกเป็นนักบิน -- อยากเป็นนักบิน ทำไงดี -- ตรวจสุขภาพ -- ชีวิตนักเรียนการบิน -- งานของนักบิน -- ความรู้การบิน --ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ -- ประสบการณ์และความประใจ -- เรื่องรอบตัวนักบิน -- คลายสงสัยเรื่องการบิน
650 4 _aนักบิน
650 4 _aการบิน
710 2 _aทีม Pilot Talk Thailand
040 _aBSRU
901 _anew_apr19
940 _a277813
940 _a277814 ฉ.2
942 _c1
999 _c107140
_d107140