000 01184nac a2200277ua#4500
001 vtls000111307
003 MTX
005 20190508154911.0
008 160630s2559 th a 010 0 tha d
020 _a9789740334484 :
_cอภินันทนาการ (360 บาท)
039 9 _a201808220011
_bVLOAD
_c201609071451
_dchompoonuch
_c201608311536
_dsirirat
_c201607281637
_dsirirat
_y201606301504
_zchumphu
082 0 4 _a790.092
_bก564ผ 2559
100 0 _aกำโชค เผือกสุวรรณ
245 1 0 _aผู้นำนันทนาการ =
_bRecreation leader /
_cกำโชค เผือกสุวรรณ
246 3 1 _aRecreation leader
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2559
300 _a[20], 328 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c26 ซม.
504 _aบรรณานุกรม
650 4 _aผู้นำนันทนาการ
650 4 _aนันทนาการ
_95374
040 _aBSRU
901 _anew_sep16
940 _a267599
942 _c1
999 _c100277
_d100277