Refine your search

Your search returned 243 results from 113191 records.

ภูมิทัศน์ไทย / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: อ 304.2 ส691ภ 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 304.2 ส691ภ 2539 (1). :

โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Call number: 634.956 ค961 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 634.956 ค961 (1).

การศึกษาเชิงสังคมวิทยา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 307.72 ค123ก 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2539Other title: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.72 ค123ก 2539 (1).

บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 307.7 บ126 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.7 บ126 2539 (1).

จากฟ้า--สู่ดิน เล่ม 11 : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: 307.1412 ส925จ 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.1412 ส925จ 2540 (1).

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : บนเส้นทางการพัฒนาอำเภอท่าหลวง

Call number: 915.93 ข782 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มวังนาย, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 915.93 ข782 2542 (3).

สวนนานาพฤกษสมุนไพรในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศุนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / พรรณิกา ชุมศรี

by พรรณิกา ชุมศรี.

Call number: 615.321 พ266ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.321 พ266ส 2542 (1).

โครงการรณรงค์กำจัดสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วทั่วประเทศ 2538-2539 = Clean up Thailand illustrated 1995-1996 / กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง.

by กรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน.

Call number: 363.728 ค962 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง, 2539Other title: Clean up Thailand illustrated 1995-1996..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.728 ค962 2539 (1).

จากฟ้า สู่ดิน. เล่ม 9 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: 089.9893 จ291 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 089.9893 จ291 2537 (1).

ด้วยพระบารมีสุ่ธรรมชาติและชีวิต : เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถในมหามงคลพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535/ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: อ 923.1593 ก169ด 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2535Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ก169ด 2535 (1). :

รายงานการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ "ฉลาดรู้" / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Call number: 650 ส691ช 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 650 ส691ช 2543 (1).

ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. / คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 307.1412 ส124ต 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน., 2544Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 307.1412 ส124ต 2544 (1). :

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 354.593 ส691ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, [25--]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 3 หนังสืออ้างอิงCall number: อ 354.593 ส691ค 2546 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 354.593 ส691ค 2545 (1).

โครงการพระราชดำริฝนหลวง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง.

Call number: 551.577 ก218ค 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 551.577 ก218ค 2535 (4). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ551.577 ก218ค 2535 (1).

พลังของแผ่นดิน / คณะกรรมธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร [และอื่นๆ]

Call number: อ 333.794 พ453 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 333.794 พ453 2543 (1). :

พระผู้ทรงเป็นครูการจัดการของแผ่นดิน / สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

by สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์.

Call number: 333.7 ส181พ 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เพชรบูรณ์ : ไวด์แองเจิล, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.7 ส181พ 2543 (1).

ครูภูมิศาสตร์ของแผ่นดิน / จุมพล วิเชียรศิลป์, บรรณาธิการ.

by จุมพล วิเชียรศิลป์.

Call number: อ 333.72 ค167 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ , 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 333.72 ค167 2542 (1). :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / คณะทำงานจัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

by คณะทำงานจัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ค125พ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ค125พ 2542 (1). :

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปี / จัดทำโดย สโมสรไลออนส์ เมืองเอก กรุงเทพฯ

by สโมสรไลออนส์ เมืองเอก กรุงเทพฯ.

Call number: อ 923.1593 ฉ421 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สโมสรไลออนส์ เมืองเอก กรุงเทพฯ, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ฉ421 2539 (1). :

นานาประเทศล้วนนับถือ / องค์การค้าคุรุสภา

by องค์การค้าของคุรุสภา.

Call number: อ 926.1593 อ114น 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 926.1593 อ114น 2542 (2). :