Refine your search

Your search returned 30 results from 113621 records.

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานการประเมินผล / คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์.

by คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์.

Call number: อ 631.7 ค126ค 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 631.7 ค126ค 2537 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 631.7 ค126ค 2537 (3).

คู่มือการประเมินผลโครงการ / วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, สุริยา วีรวงศ์

by วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ | สุริยา วีรวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการฝึกอบรม สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 658.404 ว398ค 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการฝึกอบรม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.404 ว398ค 2543 (1).

การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงปริมาณ / รัตนะ บัวสนธ์.

by รัตนะ บัวสนธ์.

Call number: 658.4032 ร367ก 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.4032 ร367ก 2540 (1).

การประเมินผลโครงการ : แนวคิดและวิธีการ / สมชาย ดุรงค์เดช.

by สมชาย ดุรงค์เดช.

Call number: 658.4034 ส239ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542Other title: แนวคิดและวิธีการ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.4034 ส239ก 2542 (5).

การวิจัยประเมินผลโครงการหลักการและประยุกต์ = Project evaluation research : principles and processes / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

by สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Call number: 658.4034 ส761ก 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541Other title: Project evaluation research : principles and processes.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.4034 ส761ก 2541 (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง หนึ่งปีแรกของการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / วิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนองและศรชัย เตรียมวรกลุ.

by วิโรจน์ ณ ระนอง | อัญชนา ณ ระนอง | ศรชัย เตรียมวรกลุ.

Call number: 362.11 ว711ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 362.11 ว711ร 2547 (1).

โครงการรณรงค์เพื่อเมืองไทย...ด้วยใจและใจ.

Call number: 303.484 ค961 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.484 ค961 2536 (1).

การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์

by สุวิมล ติรกานันท์.

Call number: 658.403 ส882ก 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Other title: แนวทางสู่การปฏิบัติ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.403 ส882ก 2547 (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ = Feasibility studies and project analysis หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: 658.1552 ส747อ 2534 ล.1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.1552 ส747อ 2534 ล.1 (2).

รายงานสถาวะการทำงาน อาหารเพื่อเด็กไทย : ภาคองค์กรเอกชน สำรวจระหว่าง 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2541 / [ดำเนเนการโดยโครงการสำรวจ-รายงาน สภาวะการทำงานด้านอาหารเพื่อเด็กไทย บริษัท จินตนาการ จำกัด.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ | โครงการสำรวจ-รายงาน สภาวะการทำงานด้านอาหารเพื่อเด็กไทย | บริษัท จินตนาการ จำกัด | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

Call number: 631.2 ร451 2541 Material type: Book Book; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ; [2541]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 631.2 ร451 2541 (1).

การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฎิบัติ / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.

by เยาวดี วิบูลย์ศรี.

Call number: 658.403 ย438ก 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.403 ย438ก 2546 (2).

เมื่ออยู่อเมริกา : คู่มือสำหรับเยาวชนไทยที่พำนักกับครอบครัวอเมริกัน / มยุรี สุขวิวัฒน์.

by มยุรี สุขวิวัฒน์ | สำนักข่าวสารอเมริกัน.

Call number: 373.73 ม189ม 2529 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, 2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 373.73 ม189ม 2529 (1).

รวมบทความทางการประเมินโครงการ : ชุดรวมบทความ เล่มที่ 4 / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

Call number: 658.404 ร156 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.404 ร156 2549 (2).

รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ.

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

Call number: 685.401 ส289ร 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: No items available : Checked out (1).

ราชอาณาจักรไทย : ๕๐ ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษก / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: อ 390.09593 ก454ร 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 390.09593 ก454ร 2540 (4). :

โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ สู่สังคมสมานฉันท์สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2550 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 369.47 ส691ค 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 369.47 ส691ค 2550 (1).

การบริหารจัดการโทรคมนาคมและ ICT / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, ไพโรจน์ ไววานิชกิจ, คณุตม์ เคารพธรรม

by ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | คณุตม์ เคารพธรรม.

Call number: 621.382068 ป412ก 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์, 2549Other title: การบริหารจัดการโทรคมนาคมและไอซีที.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 621.382068 ป412ก 2549 (2).

คู่มือการประเมินผลโครงการ / วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์

by วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการฝึกอบรม สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 658.404 ว398ค 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการฝึกอบรม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.404 ว398ค 2545 (1).

ทำเนียบการวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัยโครงการวิจัย ทุนวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: อ 001.44 ส691ท 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 001.44 ส691ท 2551 (2). :

โครงการเมกกะโปรเจกต์ : เสวนาประชาชน 30 พฤษภาคม 2549 [วีซีดี] / สถาบันสหสวรรษ

by สถาบันสหสวรรษ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: VCD 0087 (1).