Refine your search

Your search returned 25 results from 113607 records.

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559 ) : ฉบับสรุป / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ห 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สกศ., 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ห 2545 (2).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) การฝึกหัดครู / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.71 ส691ร 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2537 (2).

รายงานการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ระดับก่อนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378.593 ส691ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ส691ส (1).

รายงานการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน : งานส่งเสริมการศึกษาเล่ม 2 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.9593 ส691ร 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.9593 ส691ร 2534 (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและวัฒนธรรม ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7(พ.ศ.2535 -2539) พร้อมด้วยนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน / สุพล ด้วยตั้งใจ...[และคนอื่นๆ ]

by สุพล ด้วยตั้งใจ.

Call number: 379.593 ผ931 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : Science center, [253?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ผ931 (2).

รายงานผลการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ครั้งที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by การสัมมนา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 (ครั้งที่ 1: 2536 : โรงแรมอิมพีเรียล ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ก525ร 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก525ร 2536 (1).

รายงานการสัมมนา เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2535 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by การสัมมนา เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ (2535 : ชลบุรี ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.953 ก525ร 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Other title: แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.953 ก525ร 2535 (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 / พิพัฒน์ วิเชียรสุวรรณ, รวบรวม

by พิพัฒน์ วิเชียรสุวรรณ.

Call number: 370.7 พ698ผ 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.7 พ698ผ 2535 (2).

รายงานการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ระดับอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378.593 ส691ส 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ส691ส 2541 (1).

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: อ 379.593 ส691ผ 2524 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ส691ผ 2524 (1). :

รายงานการวิจัยประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับสรุป / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.593 ส691ร 2549 (1). :

การเมืองกับนโยบายทางการศึกษาในอนาคต : ผลการสัมมนาทางวิชาการ / โดย นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 9/1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเมืองกับนโยบายทางการศึกษาในอนาคต (2535 : c ขอนแก่น).

Call number: 379.2593 ก498 2535 Material type: Book Book; Format: microfilm Publisher: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.2593 ก498 2535 (1).

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี.

by กรมการฝึกหัดครู.

Call number: 379.593 ผ932 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Novels Publisher: [กรุงเทพฯ] : สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี, [2534?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ผ932 2534 (1).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) : การฝึกหัดครู / กองประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา.แห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.7 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2535?]Other title: การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) : การฝึกหัดครู.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.7 ส691ร (1).

ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ช่วง พ.ศ. 2475-2520

by จรูญ วงศ์สายัณห์.

Call number: 370.973 ร232 2532 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2532Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.973 ร232 2532 (2).

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559 ) : ฉบับสรุป / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: อ 379.593 ส691ผ 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ส691ผ 2545 (1). :

การประมาณการจำนวนผู้เรียน ตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / บรรณาธิการ, พิณสุดา สิริธรังศรี, ชาญ ตันติธรรมถาวร, ศรีประทุม ด่านผดุงธรรม.

by พิณสุดา สิริธรังศรี | ชาญ ตันติธรรมถาวร | ศรีประทุม ด่านผดุงธรรม | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ก489 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก489 2550 (1).

รายงานผลการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ในส่วนภูมิภาค / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2537 (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ผ 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ผ 2553 (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ผ 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ผ 2553 (1).