Your search returned 6 results from 112995 records.

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฏ / กรมการฝึกหัดครู.

by กรมฝึกหัดครู.

Call number: 378.194 ก169ค 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภ้ฏจันทรเกษม, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 378.194 ก169ค 2535 (10).

สภาพและปัญหาปัจจุบันของงานในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ชวนิตย์ รัชตกุล.

by ชวนิตย์ รัชตกุล | วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2534Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คม.) -- วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2534 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.124 ช274ส 2534 (1). :

การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / ประเสริฐศรี ธรรมวิหาร.

by ประเสริฐศรี ธรรมวิหาร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546 Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 378.121 ป423ก 2546 (2).

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฏ (ฉบับปรับปรุง 2539) / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Call number: 378.19404 ส691ค 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.19404 ส691ค 2539 (1).

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2549 / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

by มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Call number: 378.121 ม246ค 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.121 ม246ค 2549 (1).

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท / ชนิตา รักษ์พลเมืองและสมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

by ชนิตา รักษ์พลเมือง | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.12 ช153อ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.12 ช153อ 2549 (6).