Refine your search

Your search returned 52 results from 112995 records.

เอเซียตะวันตกศึกษา : ศึกษาภาพรวมทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / จรัญ มะลูลีม.

by จรัญ มะลูลีม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: 305.8927 จ154อ 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 305.8927 จ154อ 2541 (3).

เจ้าพระยาบวรราชนายกกับประวัติศาสตร์สยาม : รวมคำบรรยายและบทความทางวิชาการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2537 ณ ห้องประชุมศูนย์ประวัติศาสตร์ จังหวัดนครศรีอยุธยา / จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม สาธารณอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพฯ Sheikh Ahomad Qomi and the history of siam

by การสัมมนาเรื่อง เจ้าพระยาบวรราชนายก (เชค อาหมัด คูมี) กับประวัติศาสตร์สยาม พระนครศรีอยุธยา 2537.

Call number: 959.3023 จ758 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2538Other title: Sheikh Ahomad Qomi and the history of siam..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 959.3023 จ758 2538 (1).

ศาสนาและวัฒนธรรมไทยในจัดหวัดชายแดนภาคใต้ / ชำเลือง วุฒิจันทร์...[และคนอื่นๆ].

by ชำเลือง วุฒิจันทร์.

Call number: 297.4 ศ376 2531 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2531Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 297.4 ศ376 2531 (3).

นี่แหละมุสลิม / มนัส มารีกัน, ฮัจยี.

by มนัส มารีกัน, ฮัจยี.

Call number: 297 ม164น 2520 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2520Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 297 ม164น 2520 (1).

กลุ่มชาติพันธุ์ : ชาวไทยมุสลิม / เสาวนีย์ จิตต์หมวด.

by เสาวนีย์ จิตต์หมวด.

Call number: 305.89593 ส941ก 2531 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนสง่ารุจิระอัมพร, 2531Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 305.89593 ส941ก 2531 (1).

อากาหยี่ กับ กุฎีเจริญพาศน์.

Call number: 922.97593 อ587 2540 Material type: Book Book; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท ครีเอชั่น, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 922.97593 อ587 2540 (5).

บุหงาปัตตานี : คติชนไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้ / ประพันธ์ เรืองณรงค์

by ประพันธ์ เรืองณรงค์.

Call number: 390.9593 ป299บ 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540Other title: คติชนไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.9593 ป299บ 2540 (1).

มุสลิมมัสยิดต้นสน กับบรรพชนสามยุคสมัย : ประวัติชาวมัสยิดต้นสน บทวิเคราะห์ความเป็นมา 400 ปีเคียงคู่เอกราชชาติไทย / สรยุทธ ชื่นภักดี, บรรณาธิการ

by สรยุทธ ชื่นภักดี.

Call number: 297.09593 ม645 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานเสวนามุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย, 2544Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 297.09593 ม645 2544 (1). : Checked out (1).

เจ้าพระยาบวรราชนายก : เฉกอะหมัด / สิริ ตั้งตรงจิตร.

by สิริ ตั้งตรงจิตร | มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด).

Call number: 929.2 ส731ป 2533 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด), 2533Other title: เฉกอะหมัด.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 929.2 ส731ฉ 2533 (3). :

มลายูศึกษา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้ / นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ

by นิธิ เอียวศรีวงศ์ [บรรณาธิการ].

Call number: 305.6970593 ม212 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 305.6970593 ม212 2550 (2).

สวัสดิการสังคมวิถีอิสลาม : รายงานการวิจัย / เรียบเรียงโดย อับดุลรอชิต เจะมะ.

by อับดุลรอชิต เจะมะ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สนับสนุนการป้องกันและลดความรุนแรง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 305.697 อ546ส 2550 (2). :

ความรุนแรง สันติภาพ และความหลากหลายในโลกอิสลาม / สุชาติ เศรษฐมาลินี.

by สุชาติ เศรษฐมาลินี.

Call number: 305.697 ส761ค 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 305.697 ส761ค 2550 (2).

ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Call number: 320.9593 ธ285ค 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 320.9593 ธ285ค 2551 (1).

โลกของอิสลามและมุสลิมในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = The World of Islam and the muslims in Siam-Thailand and Southeast Asia / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | กาญจนี ละอองศรี.

Call number: 305.4 ล963 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโดโยต้าประเทศไทย, 2552Other title: The World of Islam and the muslims in Siam-Thailand and Southeast Asia.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 305.4 ล963 2552 (1).

ประวัติศาสตร์ของชนชาติอาหรับ = A history of the Arab peoples / Albert Hourani, ; จรัญ มะลูลีม, แปล

by ฮูรานี, อัลเบิร์ต | จรัญ มะลูลีม.

Call number: 956 ฮ579ป 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: English Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: A history of the Arab peoples.Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: 956 ฮ579ป 2553 (1), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 956 ฮ579ป 2553 (2).

มุสลิมอินเวนชั่นส์ เล่ม 1 = Muslim inventions / ลานา อัมรีล

by ลานา อัมรีล.

Call number: 608 ล266ม 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ลานา, 2553Other title: Muslim inventions.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 608 ล266ม 2553 (2).

มุสลิมใหม่ในโลกตะวันตก. เล่ม 1 = New Muslims in the West. 1 / วาริษาฮ์ อัมรีล.

by วาริษาฮ์ อัมรีล.

Call number: 297.092 ว483ม 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ลานา, 2553Other title: New Muslims in the West 1.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 297.092 ว483ม 2553 (2).

มุสลิมใหม่ในโลกตะวันตก. เล่ม 2 = New Muslims in the West. 2 / วาริษาฮ์ อัมรีล.

by วาริษาฮ์ อัมรีล.

Call number: 297.092 ว483ม 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ลานา, 2553Other title: New Muslims in the West 2.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 297.092 ว483ม 2553 (2).

OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม : พัฒนาการ บทบาท ขององค์การความร่วมมืออิสลามและความสัมพันธ์กับประเทศไทย / จรัญ มะลูลีม

by จรัญ มะลูลีม.

Call number: 297.65 จ154อ 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2555Other title: พัฒนาการ บทบาท ขององค์การความร่วมมืออิสลามและความสัมพันธ์กับประเทศไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 297.65 จ154อ 2555 (2).

อิสลามกับความท้าทายในโลกสมัยใหม่ : มุมมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ / ราณี หัสสรังสี

by ราณี หัสสรังสี.

Call number: 297.27 ร441อ 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: 297.27 ร441อ 2555 (1), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 297.27 ร441อ 2555 (2).