Refine your search

Your search returned 44 results from 112539 records.

วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน / อานันท์ กาญจนพันธ์.และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 333.73 อ624ว 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศ, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.73 อ624ว 2538 (1).

กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น สำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

Call number: 343.04 พ441ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสมCall number: 343.04 พ441ก (2).

วิเคราะห์ราคาประเมินที่ดินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2535-2538 / บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด.

by บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด.

Call number: 333.332302 ว512 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อัลฟา รีเสริ์ท, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.332302 ว512 2540 (1).

100 ปี กรมที่ดิน : รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน / กระทรวงมหาดไทย.

by กระทรวงมหาดไทย.

Call number: 346.043 ก218ร 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2544Other title: รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 346.043 ก218ร 2544 (1).

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 / รวบรวม เรียบเรียงโดยฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

Call number: อ 346.044 ป352 2533 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2533Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 346.044 ป352 2533 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 346.044 ป352 2533 (1).

วิชาการที่ดิน / พงษ์ศักดิ์ พลายเวช.

by พงษ์ศักดิ์ พลายเวช.

Call number: 333 พ164ว 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333 พ164ว 2535 (2).

การปฏิรูปที่ดินและการพัฒนาชนบท / อาภรณ์พันธุ์ จันทร์สว่าง.

by อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง.

Call number: 333.108 อ634ก 2527 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.108 อ634ก 2527 (3).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้นจังหวัดตรัง / กรมพัฒนาที่ดิน.

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 333.76 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.76 ก169ค 2541 (1).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดมุกดาหาร / กรมพัฒนาที่ดิน

by กรมพัฒนาที่ดิน | กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 333.76 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.76 ก169ค 2541 (1).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดสำพูน / กรมพัฒนาที่ดิน

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 631.4595 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 631.4595 ก169ค 2541 (1).

เศรษฐศาสตร์เมือง / ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์.

by ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์.

Call number: 330.9 ป222ศ 2531 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9 ป222ศ 2531 (2).

ที่ดิน : เวนคืน ตัดถนน ทั่วประเทศ.

Call number: อ 333.73 ท532 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บอนไซกรุ๊ป, [253-?]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 333.73 ท532 (1). :

คดีประวัติศาสตร์ เรื่อง "หุ้น" ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและภริยา : "คดีที่ดินและบัญชีเงินฝาก" ของนายประยุทธ มหากิจศิริและภริยา / โดยปรีชา เฉลิมวณิชย์.

by ปรีชา เฉลิมวณิชย์ | คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 348.044 ป467ค 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 348.044 ป467ค 2544 (2).

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง : "การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน" / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: 333.1 ส226ส 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Other title: การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.1 ส226ส 2546 (2).

ปฏิบัติการยึดผืนนา : รายงานฉบับสมบูรณ์ว่าด้วยการยึดที่ทำกิน ที่ดิน และทรัพย์สินของประชาชนในเขตมอญโดยกองทัพรัฐบาลพม่า (2541 - 2545) / มูลนิธิสิทธิมนุษยชนมอญ.

by มูลนิธิสิทธิมนุษยชนมอญ.

Call number: 323.460591 ม686ป 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสิทธิมนุษยชนมอญ, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 323.460591 ม686ป 2547 (1).

ข้อแลกเปลี่ยนและข้อพิจารณาด้านนโยบาย / สมเพ็ชร์ มังกรดิน.

by สมเพ็ชร์ มังกรดิน.

Call number: 333.1 ส269ข 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.1 ส269ข 2547 (1).

การใช้ประโยชน์ที่ดิน / มัตติกา พนมธรนิจกุล, จิรวัฒน์ เวชแะศย์และพรชัย ปรีชาปัญญา.

by มัตติกา พนมธรนิจกุล | รวัฒน์ เวชแะศย์ | พรชัย ปรีชาปัญญา.

Call number: 333.1 ม341ก 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.1 ม341ก 2547 (1).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดสุโขทัย / กรมพัฒนาที่ดิน

by กรมพัฒนาที่ดิน | กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 333.76 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.76 ก169ค 2541 (1).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดยโสธร / กรมพัฒนาที่ดิน

by กรมพัฒนาที่ดิน | กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 333.76 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.76 ก169ค 2541 (1).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดสมุทรสาคร / กรมพัฒนาที่ดิน

by กรมพัฒนาที่ดิน | กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 333.76 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.76 ก169ค 2541 (1).