Refine your search

Your search returned 35 results from 112539 records.

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงโป / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

by สุจริตลักษณ์ ดีผดุง | สรินยา คำเมือง | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

Call number: 305.8 ส749ส 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.8 ส749ส 2540 (1).

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอ / ลักขณา ดาวรัตนหงษ์

by ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

Call number: อ 305.89591 ส218ส 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.89591 ส218ส 2539 (1). :

ชาวเขา / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.

by ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.

Call number: 915.93 ข138ช 2518 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 915.93 ข138ช 2518 (2).

ชาวเขาเรียนเลข / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 371.3078 ก170ช 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.3078 ก170ช 2535 (1).

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

by สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

Call number: อ 305.89591 ส749ส 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.89591 ส749ส 2538 (1). :

ภุมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงใหม่ในป่าทุ่งใหญ่ใเรศวร / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

by ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

Call number: 306.7 ป618ภ 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โลกดุลยภาพ, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 306.7 ป618ภ 2539 (2).

ดอยสูง ฟ้าใส / โชติช่วง นาดอน.

by โชติช่วง นาดอน.

Call number: 306.08 ช825ด 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 306.08 ช825ด 2537 (2).

30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Call number: 305.89591 บ424ส 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.89591 บ424ส 2547 (2).

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ | โรงเรียนสงครามจิตวิทยา.

Call number: 301.4519591 ส691 2518 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2518Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 301.4519591 ส691 2518 (1).

ชาวเขาเผ่าม้ง / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ | โรงเรียนสงครามจิตวิทยา.

Call number: 301.4519591 ส691ช 2518 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2518Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 301.4519591 ส691ช 2518 (2).

ชาวเขาเผ่าอีก้อ / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ | โรงเรียนสงครามจิตวิทยา.

Call number: 301.4519591 ส691ช 2518 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2518Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 301.4519591 ส691ช 2518 (2).

ชาวเขาเผ่ามูเซอ / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ | โรงเรียนสงครามจิตวิทยา.

Call number: 301.4519591 ส691ช 2518 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2518Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 301.4519591 ส691ช 2518 (1).

ชาวเขาเผ่าลีซอ / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ | โรงเรียนสงครามจิตวิทยา.

Call number: 301.4519591 ส691ช 2518 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2518Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 301.4519591 ส691ช 2518 (2).

หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามความต้องการของท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา : ประเพณีอั้งมีถ่อง / ภัทรพร รุ่งจรูญและโสภาค หลิมพาพันธ์.

by ภัทรพร รุ่งเจริญ | โสภาค หลิมพาพันธ์ | กรมวิชาการ.

Call number: 305.895 ภ367ป 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545Other title: ประเพณีอั้งมีถ่อง..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.895 ภ367ป 2545 (1).

กะเหรี่ยง / สมัย สุทธิธรรม

by สมัย สุทธิธรรม.

Call number: อ 305.8 ส292ส 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 2020 เวิล์ดมีเดีย, 2541Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.8 ส292ส 2541 (1). :

ลีซอ/ สมัย สุทธิธรรม

by สมัย สุทธิธรรม.

Call number: อ 305.8 ส292ส 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 2020 เวิล์ดมีเดีย, 2541Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.8 ส292ส 2541 (1). :

แม้ว/ สมัย สุทธิธรรม

by สมัย สุทธิธรรม.

Call number: อ 305.8 ส292ส 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 2020 เวิล์ดมีเดีย, 2541Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.8 ส292ส 2541 (1). :

เย้า/ สมัย สุทธิธรรม

by สมัย สุทธิธรรม.

Call number: อ 305.8 ส292ส 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 2020 เวิล์ดมีเดีย, 2541Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.8 ส292ส 2541 (1). :

อีก้อ/ สมัย สุทธิธรรม

by สมัย สุทธิธรรม.

Call number: อ 305.8 ส292ส 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 2020 เวิล์ดมีเดีย, 2541Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.8 ส292ส 2541 (1). :

มูเซอ/ สมัย สุทธิธรรม

by สมัย สุทธิธรรม.

Call number: อ305.8 ส292ส 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 2020 เวิล์ดมีเดีย, 2541Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ305.8 ส292ส 2541 (1). :