Refine your search

Your search returned 22 results from 113607 records.

สร้างสันติด้วยมือเรา : คู่มือสันติวิธีสำหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง / พระไพศาล วิสาโล, ผู้เรียบเรียง.

by พระไพศาล วิสาโล.

Call number: 303 พ355ส 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303 พ355ส 2550 (2).

มุมมืด : ตอนที่ 1-20 [ดีวีดี] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม)

by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม), 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: DVD 0213 (2).

มุมมืด : ตอนที่ 21- 38 [ดีวีดี] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม)

by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม), 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: DVD 0215 (2).

ช่วงเรื่องจริงมุมมืด : ตอนพิเศษที่ 1 - ตอนที่ 4 [ดีวีดี] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม)

by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม), 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: DVD 0217 (2).

ช่วงเรื่องจริงมุมมืด : ตอนที่ 5 - ตอนพิเศษที่ 5 [ดีวีดี] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม)

by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม), 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: DVD 0219 (2).

ช่วงเรื่องจริงมุมมืด : ตอนที่ 10 - ตอนที่ 16 [ดีวีดี] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม)

by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม), 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: DVD 0221 (2).

ช่วงเรื่องจริงมุมมืด : ตอนที่ 17 - ตอนที่ 23 [ดีวีดี] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม)

by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม), 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: DVD 0223 (2).

ช่วงเรื่องจริงมุมมืด : ตอนที่ 24 - ตอนที่ 30 [ดีวีดี] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม)

by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม), 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: DVD 0225 (2).

ช่วงเรื่องจริงมุมมืด : ตอนที่ 31 - ตอนที่ 38 [ดีวีดี] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม)

by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (เชิงคุณธรรม), 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 มุมหนังสือศูนย์คุณธรรมCall number: DVD 0227 (2).

เส้นทางร่วมสร้างโรงเรียนปลอดความรุนแรง / ปิยนาถ ประยูร, หนูเพียร มีชนะ และกิ่งกาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์

by ปิยนาถ ประยูร | หนูเพียร มีชนะ | กิ่งกาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์.

Call number: 371.782 ป619ส 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำสื่อเพื่อโครงการนำร่อง ''โรงเรียนปลอดความรุนแรง'', 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.782 ป619ส 2552 (2).

สรุปสาระสำคัญและบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนปลอดความรุนแรง จังหวัดสงขลาและจังหวัดอุดรธานี / เมธินี คุปพิทยานนท์...[และคนอื่นๆ].

by เมธินี คุปพิทยานนท์ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 371.782 ส356 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท.] : โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว, [2552?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.782 ส356 (1).

รายงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน / เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์...[และคนอื่นๆ].

by เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554Other title: รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 3339 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 364.1555 ร451 2554 (1).

วัฒนธรรมไร้อคติชีวิตไร้ความรุนแรง. เล่ม 1 / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

Call number: 303.6 ศ814ว 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.6 ศ814ว 2549 (2).

ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 320.9593 ค181 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 320.9593 ค181 2553 (2).

ความรุนแรงกับการจัดการ"ความจริง" : ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ / ชััยวัฒน์ สถาอานันท์

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.6 ช432ค 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.6 ช432ค 2551 (2).

ข้า ค่า ฆ่า อัตลักษณ์ คุณค่า ความรุนแรง = Identity, value and violence / สุวรรณา สถาอานันท์และเกษม เพ็ญภินันท์, บรรณาธิการ

by เกษม เพ็ญภินันท์ | สุวรรณา สถาอานันท์.

Call number: 303.6 ข379 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Other title: Identity, value and violence.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.6 ข379 2555 (2).

ท้าทายทางเลือก : ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 363.32 ช432ท 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ของเรา, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.32 ช432ท 2557 (2).

คู่มือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร รวบรวมแนวคิดของ ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอส์ = PPP handbook: How do we work fir just Peace together ? / นอร์เบิร์ต โรเปอร์

by โรเปอร์, นอร์เบิร์ต.

Call number: 303.69 ร936ค 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: English Publisher: ปัตตานี : โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558Other title: PPP handbook: How do we work fir just Peace together ?.Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 303.69 ร936ค 2558 (3), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.69 ร936ค 2558 (2).

งาน ครอบครัว อุดมการณ์และความรุนแรงในแรงงานหญิง / นาถฤดี เด่นดวง และ สุพจน์ เด่นดวง

by นาถฤดี เด่นดวง | สุพจน์ เด่นดวง.

Call number: 331.4 น464ง 2559 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 331.4 น464ง 2559 (2).

Nonviolence : สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 303.61 ช432น 2559 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559Other title: สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ | Non-violence : สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ.Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 303.61 ช432น 2559 (2).