Refine your search

Your search returned 22 results from 112956 records.

การแพทย์แผนไทย : ชุดนิทรรศการ / กัญจนา ดีวิเศษ ; บรรณาธิการ.

by กัญจนา ดีวิเศษ.

Call number: อ 615.321 ก495 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 615.321 ก495 2542 (1). :

ศัพท์แพทย์ไทย / หน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. หน่วยข้อมูลสมุนไพร.

Call number: อ 615.882 ศ338 2535 Edition: พิม์ครั้งแรกMaterial type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วย, 2535Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 615.882 ศ338 2535 (3). :

การแพทย์แผนไทย สายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทความวิชาการของแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ / สถาบันการแพทย์แผนไทย.

by สถาบันการแพทย์แผนไทย | กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์.

Call number: 615.321 ส181ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.321 ส181ก 2542 (3).

การแพทย์แผนไทย สายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทความวิชาการของแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ / สถาบันการแพทย์แผนไทย.

by สถาบันการแพทย์แผนไทย | กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันการแพทย์แผนไทย.

Call number: 615.321 ส181ก 2540 ล.1 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.321 ส181ก 2540 ล.1 (2).

การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ / สถาบันการแพทย์แผนไทย

by สถาบันการแพทย์แผนไทย.

Call number: 615.822 พ887ก 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 615.822 พ887ก 2544 (2).

สรุปรายงานการการสัมมนาการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บิช รีสอร์ท อำเภอเมือง วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2538 / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

by การสัมมนาการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค (2538 : ระยอง : ).

Call number: 618.882 ก525ส 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแทพย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 618.882 ก525ส 2538 (1).

หอยเป็นยา : ตามตำรับยาการแพทย์แผนไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

by เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

Call number: 615.321 พ887ห 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 615.321 พ887ห 2545 (2).

การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นยา / มหาวิทยาลัยมหิดล; ปรีชา อุปโยคิน ... [และคนอื่นๆ]

by ปรีชา อุปโยคิน | เสาวภา พรสิริพงษ์ | พร้อมจิต ศรลัมพ์ | พรทิพย์ อุศุภรัตน์ | วิชิต เปานิล.

Call number: 615.321 ม246ก 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.321 ม246ก 2540 (1).

โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

by มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.

Call number: 615.321 ม246ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.321 ม246ค (2).

ข่วงผญาสุขภาพล้านนา / พรรณเพ็ญ เครือไทย, บรรณาธิการ.

by พรรณเพ็ญ เครือไทย.

Call number: 615.882 ข379 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มรดกล้านนา, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.882 ข379 2552 (1).

เครื่องมือทางวัฒนธรรม / พิทยา ว่องกุล...[และคนอื่นๆ].

by พิทยา ว่องกุล.

Call number: 306.09593 ค753 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 306.09593 ค753 2552 (2).

คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการนวดไทยแบบเชยศักดิ์ / นวพล ใจดี

by นวพล ใจดี.

Call number: 615.822 น297ค 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฮับเฮลท์ เมดิซิน, 2553Other title: เทคนิคการนวดไทยแบบเชยศักดิ์.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 615.822 น297ค 2553 (4).

หายป่วย...ด้วยหมอพื้นบ้าน 1 : ภูมิปัญญาภาคเหนือ, ตะวันออก และภาคใต้ / กรรณิการ์ มรุทาธร

by กรรณิการ์ มรุทาธร.

Call number: 615.321 ก173ห 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บีเวลล์, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 615.321 ก173ห 2554 (4).

หายป่วย...ด้วยหมอพื้นบ้าน 2 : ภูมิปัญญาภาคอีสาน และภาคกลาง / กรรณิการ์ มรุทาธร

by กรรณิการ์ มรุทาธร.

Call number: 615.321 ก173ห 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บีเวลล์, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 615.321 ก173ห 2554 (4).

นวดแผนโบราณ สูตร อะโรมาเธอราพี [Electronic Resource] / บริษัท ซอฟแวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

by บริษัท ซอฟแวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ซอฟแวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: VCD 0307 (1).

นวดแผนโบราณ สูตร อะโรมาเธอราพี [Electronic Resource] / บริษัท ซอฟแวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

by บริษัท ซอฟแวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ซอฟแวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 3603 (1).

นวดแผนโบราณ สูตร ล้านนาไทย = Thai Massage [Electronic Resource] / บริษัท ไร้ท์ บิยอน จำกัด

by บริษัท ไร้ท์ บิยอน จำกัด.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไร้ท์ บิยอน, 2545Other title: Thai Massage.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: VCD 0104 (1).

นวดแผนโบราณ สูตร ล้านนาไทย = Thai Massage [Electronic Resource] / บริษัท ไร้ท์ บิยอน จำกัด

by บริษัท ไร้ท์ บิยอน จำกัด.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไร้ท์ บิยอน, 2545Other title: Thai Massage.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 3604 (1).

พิกัดยาไทย / พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์...[และคนอื่นๆ]

by พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์.

Call number: อ 615.321 พ628 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, [2558?]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 615.321 พ628 (1). :

คำอธิบายตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ: รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ

by รัชนี จันทร์เกษ | มนนิภา สังข์ศักดา | สุภัททรา รังสิมาการ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กองวิชาการและแผนงาน. กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้.

Call number: 615.32 ค394 2561 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กรมศิลปากร, 2561Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.32 ค394 2561 (2).