Refine your search

Your search returned 23 results from 113607 records.

การลงรายการสิ่งพิมพ์ตามกฏ เอ เอ ซี อาร์ 2 แก้ไขปรับปรุง (AACR 2) / รัตนา ณ ลำพูน

by รัตนา ณ ลำพูน.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.32 ร375ก 2540 (4).

ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / พวา พันธุ์เมฆา.

by พวา พันธุ์เมฆา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ประสานมิตร, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.431 พ476ด 2541 (5). Checked out (2).

เอกสารคำสอนรายวิชา 1632202 การทำรายการ 1 (Catalog) / เบญจรัตน์ สีทองสุก

by เบญจรัตน์ สีทองสุก.

Call number: 025.32 บ786อ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 025.32 บ786อ 2542 (1).

สภาพหนังสือค้างรอการวิเคราะห์หมวดหมู่และการรายการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / วิทยากร เทพสุริวงศ์.

by วิทยากร เทพสุริวงศ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 025.313 ว583ส 2543 (1). :

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการลงรายการหนังสือของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิชา นารอง.

by ชลทิชา นารอง | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542Dissertation note: วิทยานิพนธ์ -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 025.3 ช222ก 2542 (1). :

การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาของเลขหมู่ในระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันสำหรับหนังสือพุทธศาสนาภาษาไทย / เกื้อกูล วิชชจุฑากุล.

by เกื้อกูล วิชชจุฑากุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (อม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 025.4629 ก869ก 2523 (1). :

การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับ การเมืองที่จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่วันที 14 ต.ค. 2516 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2518 / บุญเรือง เนียมหอม

by บุญเรือง เนียมหอม.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2522Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.21 บ727ก 2522 (3).

ประวัติการทำบัตรรายการและการจัดหมู่หนังสือ / แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.3 จ683ป 2520 (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ หน่วยที่ 1-7 = Information analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2535Other title: การวิเคราะห์สารนิเทศ | Information analysis.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.31 ม246อ 2535 (3).

เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ หน่วยที่ 8-15 = Information analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.31 ส747อก 2533 (2).

การวิเคราะห์และการสร้างเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / รัตนา ณ ลำพูน.

by รัตนา ณ ลำพูน.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.431 ร375ก 2545 (1).

การจัดประเภทความรู้ = Organization of knowledge : IS 303 / สุนีย์ กาศจำรูญ.

by สุนีย์ กาศจำรูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544Other title: Organization of knowledge..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.42 ส245ก 2544 (2).

ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / พวา พันธุ์เมฆา.

by พวา พันธุ์เมฆา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ประสานมิตร, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.431 พ476ด 2544 (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ หน่วยที่ 8-15 = Information analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.31 ม246ก 2545 (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ หน่วยที่ 1-7 = Information analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.31 ม246ก 2543 (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ หน่วยที่ 1-7 = Information analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.31 ม246ก 2543 (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ หน่วยที่ 8-15 = Information analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: บศ 025.31 ม246ก 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.31 ม246ก 2544 (1).

การวิเคราะห์เนื้อหาและจำแนกหมวดหมู่หนังสือพระพุทธศาสนา / บุญหลาย บำรุงรักษ์

by บุญหลาย บำรุงรักษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Call number: วน 025.462943 บ613ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548 Other title: Content analysis and classification of books of buddhism.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 025.462943 บ613ก 2548 (2).

ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 / พวา พันธุ์เมฆา.

by พวา พันธุ์เมฆา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.

Call number: บศ 025.431 พ476ด 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.431 พ476ด 2551 (4). Checked out (1).

เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 = Information analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: บศ 025.3 ม246อ 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: Information analysis | การวิเคราะห์สารสนเทศ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 025.3 ม246อ 2557 (2).