Refine your search

Your search returned 8 results from 112983 records.

รวมบทความทางวิชาการเพชรสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.

by สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.

Call number: 370 ส691ร 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบัน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370 ส691ร 2544 (1).

รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสผมผสานในพื้นที่ระดับตำบล / สถาบันดำรงราชานุภาพ.

by สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 333.715 ส642ร 2543 (1). :

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการศึกษาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก กรณีศึกษา : มาบตาพุด จังหวัดระยอง / มนัส ภาคภูมิ.

by มนัส ภาคภูมิ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2533Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.593 ม165ร 2533 (1). :

สถาบันราชภัฏ : ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น / กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.7 ก218ส 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.7 ก218ส 2536 (2).

9 ส.กุญแจแห่งความสำเร็จพัฒนาท้องถิ่น / สุเมธ แสงนิ่มนวล

by สุเมธ แสงนิ่มนวล.

Call number: 307 ส843ก 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คส์แบงค์, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307 ส843ก 2544 (1).

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 "การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย" 1-5 เมษายน 2552 ณ ฉอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

by การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ครั้งที่ 1 : 2552 : เมืองทองธานี) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Other title: การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 307 ก471อ 2552 (1). :

ถอดรหัส 3 การพัฒนา : ชุมชน สังคม ท้องถิ่น การเมือง ประชาธิปไตย / โกวิทย์ พวงงาม

by โกวิทย์ พวงงาม.

Call number: 303.44 ก952ถ 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อินทร์ณน, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.44 ก952ถ 2556 (2).

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเชิงรุก / เมตต์ เมตต์การุณ์จิต

by เมตต์ เมตต์การุณ์จิต.

Call number: 350 ม725ย 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์วิชาการ, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 350 ม725ย 2556 (2).