Refine your search

Your search returned 321 results from 113319 records.

การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์การชาวบ้าน / สมพันธ์ เตชะอธิก...[คนอื่นๆ]

by สมพันธุ์ เตชะอธิก.

Call number: 302.35 ก494 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 302.35 ก494 2540 (1).

สถาปนาสถาบันเมือง : เมือง การเมือง ชุมชนและประชาสังคม / ฉันทัส เพียรธรรม.

by ฉันทัส เพียรธรรม.

Call number: 307.76 ฉ255ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.76 ฉ255ส 2542 (1).

บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 307.7 บ126 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.7 บ126 2539 (1).

กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน : คือแนวทางพัฒนาชุมชนและกู้วิกฤติชาติ / เสรี ซาเหลา.

by เสรี ซาเหลา.

Call number: 307.14 ส928ก 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครสวรรค์ : สวรรค์วิถีการพิมพ์, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ส928ก 2544 (1).

สถาปนาสถาบันเมือง : เมือง การเมือง ชุมชนและประชาสังคม / ฉันทัส เพียรธรรม.

by ฉันทัส เพียรธรรม.

Call number: 307.76 ฉ255ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.76 ฉ255ส 2542 (2).

การพัฒนาองค์กรชุนชน / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.

by นันทิยา หุตานุวัตร | ณรงค์ หุตานุวัตร.

Call number: อ 307.14 น431ก 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2546Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 307.14 น431ก 2546 (1). :

สาระสำคัญการบริหารงานชุมชน / อินสอน บัวเขียว.

by อินสอน บัวเขียว.

Call number: 307.14 อ749ส 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิราบ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 อ749ส 2546 (2).

โบราณคดีชุมชน : การจัดการอดีตของชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชน / สายันต์ ไพชาญจิตร์.

by สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

Call number: 307.14 ส665บ 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีชุมชน, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ส665บ 2546 (2).

ชุดวิชาการประเมินเพื่อการพัฒนา = Evaluation for development / สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Call number: 658.404 ส691ช 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545Other title: Evaluation for development.Availability: Items available for loan: ศูนย์สมุทรสาคร ศูนย์สมุทรสาครCall number: 658.404 ส691ช 2545 (3), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.404 ส691ช 2545 (6), ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 658.404 ส691ช 2545 (3), ศูนย์บางเสาธง ศูนย์บางเสาธงCall number: 658.404 ส691ช 2545 (3).

ชุดวิชาการวิจัยชุมชน / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. สำนักมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 307.14 ส691ช 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เอส.อาร์พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2545Availability: Items available for loan: ศูนย์สมุทรสาคร ศูนย์สมุทรสาครCall number: 307.14 ส691ช 2545 (3), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ส691ช 2545 (3), ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 307.14 ส691ช 2545 (3), ศูนย์บางเสาธง ศูนย์บางเสาธงCall number: 307.14 ส691ช 2545 (3).

คู่มือติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Call number: 307.14 ส691ค 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: ศูนย์สมุทรสาคร ศูนย์สมุทรสาครCall number: 307.14 ส691ค 2545 (3), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ส691ค 2545 (1), ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 307.14 ส691ค 2545 (3), ศูนย์บางเสาธง ศูนย์บางเสาธงCall number: 307.14 ส691ค 2545 (3).

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น = Communication in rural development / เกศินี จุฑาวิจิตร.

by เกศินี จุฑาวิจิตร | สถาบันราชภัฏนครปฐม. คณะวิทยาการจัดการ.

Call number: 302.2 ก774ก 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542Other title: Communication in rural development..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 302.2 ก774ก 2542 (3). Checked out (1).

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน = Theory and priple of community development / สนธยา พลศรี.

by สนธยา พลศรี | สถาบันราชภัฏสงขลา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Call number: 307.14 ส191ท 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Other title: Theory and priple of community developmen..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 307.14 ส191ท 2542 (1).

กระบวนการพัฒนาชุมชน / พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์.

by พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์.

Call number: 307.14 พ161ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 307.14 พ161ก 2542 (1).

กระบวนการพัฒนาชุมชน / พาณี อนันตชัย.

by พาณี อนันตชัย | สถาบันราชภัฏนครปฐม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Call number: 307.14 พ599ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 307.14 พ599ก 2542 (1).

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน = Theory and principle of cmmunity / สมเดช นิลพันธุ์.

by สมเดช นิลพันธุ์ | สถาบันราชภัฏนครปฐม.

Call number: 307.14 ส248ท 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม , 2542Other title: Theory and principle of cmmunity..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 307.14 ส248ท 2542 (1).

การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนร่วมพัฒนาสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26 / จุฑาทิพย์ อนันต์ศิริสถาพร

by จุฑาทิพย์ อนันต์ศิริสถาพร | สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สาขาการจัดการและประเมินโครงการ.

Call number: 307.14 จ623ก 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 307.14 จ623ก 2545 (1). :

การศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรโครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โครงการพัฒนาจังหวัด (งบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)และโครงการพัฒนาตำบล / ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณและคนอื่นๆ

by ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Other title: โครงการพัฒนาพิเศษตามข้อสนองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 352.48 ธ118ก 2540 (1). :

โครงการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ.

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Call number: 307.7 ส691ค 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.7 ส691ค 2545 (1).

ราชภัฎ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ / สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ. สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู.

Call number: 307.14 ส226ร 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ส226ร 2542 (1).