Refine your search

Your search returned 14 results from 112539 records.

สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อย : กะเหรี่ยง / สมัย สุทธิธรรม

by สมัย สุทธิธรรม.

Call number: 305.8 ส292ส 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 2020 เวิล์ดมีเดีย, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.8 ส292ส 2541 (3).

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเกรี่ยง = Thai-Burmese Koren relations / สมโชค สวัสดิรักษ์

by สมโชค สวัสดิรักษ์.

Call number: 327.593 ส241ค 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Other title: Thai-Burmese Koren relations..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 327.593 ส241ค 2540 (1).

แค่เส้นขอบแดน / จาริก สัจบูชา, ประชา ยถากรรม

by จาริก สัจบูชา | ประชา ยถากรม | จาริก สัจบูชา.

Call number: 305.895 จ316ค 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.895 จ316ค 2540 (1).

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงสะกอ / สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน์.

by สุริยา รัตนกุล | สมทรง บุรุษพัฒน์.

Call number: อ 305.89591 ส866ส 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.89591 ส866ส 2538 (1). :

เพลงในถ้ำ / หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง.

by หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง.

Call number: 305.8950591 ห133พ 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : เพื่อนไร้พรมแดน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.8950591 ห133พ 2545 (1).

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกะยัน / โดย สมทรง บุรุษพัฒน์, สรินยา คำเมือง.

by สมทรง บุรุษพัฒน์ | สรินยา คำเมือง.

Call number: อ 305.89591 ส251ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สำนักงานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซียอาคเนย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.89591 ส251ส 2542 (1). :

อาหารแสลงโรคและบริโภคนิสัยของชาวกะเหรี่ยงสะกอ / สุริยา รัตนกุล, ลักขณา ดาวรัตนหงษ์

by สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง | ลักขณา ดาวรัตนหงษ์.

Call number: 641.9 ส863อ 2531 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 641.9 ส863อ 2531 (1).

วิถีแม่น้ำ วิถีป่า ของปกากญอสาละวิน งานวิจัยปกากญอ / คณะนักวิจัยปกากญอสาละวิน

by คณะนักวิจัยปกากญอสาละวิน | คณะนักวิจัยปกากญอสาละวิน.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: แม่ฮ่องสอน : ศูนย์พัฒนาแครือข่ายเก็กและชุมชน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 4326 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 336.911 ค125ว 2548 (1).

ปาดองกะเหรี่ยงคอยาว [วีซีดี] / บริษัทโรต้าแผ่นเสียง-เทป จำกัด

by บริษัทโรต้าแผ่นเสียง-เทป จำกัด.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : โรต้าแผ่นเสียง-เทป, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: VCD 00001 (1).

รายงานการวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อพัฒนาสังคมไทย (ปีที่ 2 : การเกษตรพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์) / โดย สมนึก ชัชวาลย์, เมธี พยอมยงค์, วิชุลดา มาตันบุญ

by สมนึก ชัชวาลย์ | เมธี พยอมยงค์ | วิชุลดา มาตันบุญ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 630.959362 ส165ร 2548 (1). :

ชาติพันธุ์สัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง : มองพลวัตผ่านมุมวิชาการท้องถิ่น / มาฆะ ขิตติสังคะ และชาญคณิต อาวรณ์, บรรณาธิการ.

by มาฆะ ขิตติสังคะ | ชาญคณิต อาวรณ์.

Call number: 305.89591 ช519 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงราย : วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.89591 ช519 2552 (2).

กะเหรี่ยง / คณะกรรมการโครงการคลังปัญญาพัฒนาชาวเขา 53 ปี

by คณะกรรมการโครงการคลังปัญญาพัฒนาชาวเขา 53 ปี.

Call number: อ 305.89591 ค124ก 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2555Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 305.89591 ค124ก 2555 (1). :

ทุ่งนา ป่าสน คนดอย / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

by มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Call number: 330.9593 ม246ท 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ม246ท 2556 (1).

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ กาญจนา อินทรสุนานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร. ณ เมรุวัดอุทัยธาราม, 29 มีนาคม 2558.

by กาญจนา อินทรสุนานนท์.

Call number: 923.7593 อ231 2558 Material type: Book Book; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2559Other title: กาญจนา อินทรสุนานนท์.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.7593 อ231 2558 (2).