Your search returned 3 results from 110464 records.

รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2550 / สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร.

by กรุงเทพมหานคร. สำนักการศึกษา.

Call number: 371.2 ก262ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.2 ก262ร 2551 (1).

รายงานติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.593 ส691ร 2551 (1). :

รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน = A development of Educational assembly model to promote people participation / พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์...[และคนอื่นๆ]

by พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Other title: A development of Educational assembly model to promote people participation.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.11 ก494 2554 (1). :