Refine your search

Your search returned 92 results from 110464 records.

เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา / พฤทธิ์ ศิรินบรรณพิทักษ์...[และคนอื่นๆ.] ; ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

by พฤทธิ์ ศิรินบรรณพิทักษ์ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

Call number: 370.72 ค752 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.72 ค752 2551 (5).

รายงานผลการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ในส่วนภูมิภาค / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ส691ร 2537 (1).

รายงานการวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี / พิณสุดา สิริธรังศรี.

by พิณสุดา สิริธรังศรี.

Call number: 379.593 พ663ร 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Other title: ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 พ663ร 2552 (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ผ 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ส691ผ 2553 (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ผ 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ส691ผ 2553 (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National qualifications framework) : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Other title: กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National qualifications framework) : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.111 ส691ร 2553 (1). :

การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการสัมมนา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by การสัมมนาระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2552: จังหวัดสงขลา) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ก525ก 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก525ก 2552 (1).

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.593 ส691ย 2553 (2). :

รายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 กันยายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน / ผู้สรุปและเรียบเรียง, สุภาพร โกเฮงกุล...[และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย (ครั้งที่ 1 : 2552 : หัวหิน).

Call number: 379.593 ก471ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก471ร 2553 (2).

รายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี / ผู้สรุปและเรียบเรียง, สุภาพร โกเฮงกุล...[และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย (ครั้งที่ 2 : 2553 : ชลบุรี).

Call number: 379.593 ก471ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก471ร 2553 (2).

รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน = A development of Educational assembly model to promote people participation / พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์...[และคนอื่นๆ]

by พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Other title: A development of Educational assembly model to promote people participation.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.11 ก494 2554 (1). :

รายงานการวิจัย ปัจจัยที่ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการศึกษาเอกชน / สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

by สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2554Other title: ปัจจัยที่ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการศึกษาเอกชน.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.32 ส691ร 2554 (1). :

แนวพระราชดำริด้านการศึกษา 9 รัชกาล / ชัชพล ไชยพร,ระวี สัจจโสภณ และปฏิวัติ สุขประกอบ

by ชัชพล ไชยพร | ระวี สัจจโสภณ | ปฏิวัติ สุขประกอบ.

Call number: อ 923.1593 ช356น 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2554Availability: Items available for reference: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ Not For LoanCall number: อ 923.1593 ช356น 2554 (1), สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ช356น 2554 (1). :

การนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในเขตตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / พรชัย ยอดคีรี

by พรชัย ยอดคีรี.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554Dissertation note: สารนิพนธ์ (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554 Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: สร 370.9593 พ231ก 2554 (1).

รายงานการวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2555Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์Call number: วจ 379.2 ส691ร 2555 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.2 ส691ร 2555 (1).

รายงานฉบับสมบรูณ์ การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชน ของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | วรัยพร แสงนภาบวร | ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ.

Call number: 374.12 ก218ร 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Other title: การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชน ของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 374.12 ก218ร 2556 (1).

นโยบายและการวางแผนการศึกษา / แก้วเวียง นำนาผล

by แก้วเวียง นำนาผล | มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 379 ก899น 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379 ก899น 2556 (1).

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี 2556 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ร451 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ร451 2557 (1).

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Call number: 379 ช153ส 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379 ช153ส 2557 (2).

รีเซ็ทการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม / ไกรยส ภัทราวาท

by ไกรยส ภัทราวาท.

Call number: 379.593 ก975ร 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก975ร 2558 (1).