Your search returned 4 results from 113890 records.

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378.593 ส691น 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ส691น 2544 (2).

มหาวิทยาลัยกับการเข้าสู่ World class university : รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2547 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันที่ 9-10 ธันวาคม 2547 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงราย [เชียงใหม่]

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการก้าวเข้าสู่ World Class University (2547 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้).

Call number: 378.593 ก475ม 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ก475ม 2547 (1).

ก้าวที่สิบ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี.

Call number: 378.1 ม246ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.1 ม246ก 2548 (2).

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี.

by กรมการฝึกหัดครู.

Call number: 379.593 ผ932 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Novels Publisher: [กรุงเทพฯ] : สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี, [2534?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ผ932 2534 (1).