Your search returned 12 results from 112956 records.

รายงานการติดตามผลการพัฒนาการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2532 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2532Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2532 (1).

ความเป็นเลิศทางการศึกษา : แนวนโยบายแห่งรัฐบาลสหราชอาณาจักร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; สุนิสา กาญจนากุล, แปล.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สุนิสา กาญจนกุล | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.41 ส818ค 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.41 ส818ค 2543 (3).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน : การฝึกหัดครู / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2534 (1).

รายงานผลการสัมมนา เรื่อง : แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 :หนทางสู่ความหวังและอนาคตของชาติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by การสัมมนา เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 : หนทางสู่ความหวังและอนาคตของชาติ (2540 : กรุงเทพฯ ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ก252ร 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540Other title: แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 : หนทางสู่ความหวังและอนาคตของชาติ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก252ร 2540 (1).

รายงานผลการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ครั้งที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by การสัมมนา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 (ครั้งที่ 1: 2536 : โรงแรมอิมพีเรียล ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ก525ร 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก525ร 2536 (1).

รายงานการสัมมนา เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2535 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by การสัมมนา เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ (2535 : ชลบุรี ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.953 ก525ร 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Other title: แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.953 ก525ร 2535 (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง : แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.2 ส691น 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Other title: แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.2 ส691น 2541 (1).

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378.593 ส691น 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ส691น 2544 (2).

รายงานการประชุมระดมความคิด การพัฒนานโยบายการประเมินผลการพัฒนาการศึกษา วันที่ 21-22 มีนาคม 2540 ณ โรงแรมสามพราน จังหวัดนครปฐม / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379 ส691ร 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 379 ส691ร 2540 (5).

รายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษาท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ.

Call number: 379.123 ก485ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.123 ก485ร 2543 (1).

การศึกษาของคนไทย ปี 2546 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2546 (1).

รายงานผลการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ในส่วนภูมิภาค / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2537 (1).