Refine your search

Your search returned 9 results from 112956 records.

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by สมศรี คามากิ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) หนังสือรอซ่อมCall number: วจ 613 ส279ร 2543 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 613 ส279ร 2543 (1).

โครงการวิจัย เรื่อง การบูรณาการความรู้กับความเข็มแข็งของชุมชน / พจนี เทียมศักดิ์

by พจนี เทียมศักดิ์.

Call number: วจ 641.3 พ176ค 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 641.3 พ176ค 2549 (1). :

รายงานสรุปผลการวิจัยโครงการแม่บทและโครงการย่อย ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทย / ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, ลินดา วงศานุพันธ์

by ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ | เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม | ลินดา วงศานุพันธ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Call number: วจ 613 ร451 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548Availability: Items available for loan: ศูนย์จังหวัดน่าน ศูนย์จังหวัดน่านCall number: วจ 613 ร451 2548 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 613 ร451 2548 (2).

รายงานสรุปผลโครงการแม่บท ในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทย / ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, ลินดา วงศานุพันธ์

by เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม | ลินดา วงศานุพันธ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2548Availability: Items available for loan: ศูนย์จังหวัดน่าน ศูนย์จังหวัดน่านCall number: วจ 613 ร451 2548 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 613 ร451 2548 (2).

การจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพภาคกลาง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย วิชัย เอกพลากร.

by วิชัย เอกพลากร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2550?]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 616.0072 ว543ก 2550 (1). :

แนวทางและทางเลือกในการสร้างตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (Benefit Incidence Analysis) จากเงินอุดหนุนของภาครัฐในโครงการหลักประกันคุณภาพ / วิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนองและอรรถกฤต เล็กศิวิไล

by วิโรจน์ ณ ระนอง | อัญชนา ณ ระนอง | อรรถกฤต เล็กศิวิไล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 368.382 ว711น 2550 (2). :

การศึกษาภาวะสุขภาพประชาชน ในพื้นที่สปสช เขต 4 หรือศูนย์อนามัยที่ 1, 2 / ทรงพล ตั้งศรีไพร และบุญชอบ เกษโกวิท

by ทรงพล ตั้งศรีไพร | บุญชอบ เกษโกวิท.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2555?]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 613 ท141ก (1). :

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / อรวรรณ์ คูหา, พงางาม พงศ์จตุรวิทย์และอภิวรรณ ณัฐมนวรกุล

by อรวรรณ์ คูหา | พงางาม พงศ์จตุรวิทย์ | อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, [2556]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 613.0438 อ372ก (1). :