Your search returned 4 results from 112967 records.

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แคนดิด มีเดีย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รายงานผลการวิจัยและการพัฒนาสมรรถภาพครูเครือข่ายวิทยาศาสตร์กายภาพ : โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน ( ฉบับสรุป ) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ ฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายการเรียนรู้ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.11 ส691ร 2548 (1). :

รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการด้านวิทยาศาสตร์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 378.1 ส691ร 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.1 ส691ร 2549 (2).

รายงานผลการวิจัยและพัฒนา เรื่องกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง (ฉบับสรุป) / โดย อรพิน ศรีสวรรค์

by อรพิน ศรีสวรรค์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Other title: กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.107 อ334ร 2550 (1). :