Refine your search

Your search returned 10 results from 110653 records.

รายงานโครงการอาสาสมัครเยี่ยมสถานศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานโครงการพิเศษเพื่อการปฏิรูปการฝึกหัดครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สปค.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Other title: โครงการอาสาสมัครเยี่ยมสถานศึกษา.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.19 ส691ร 2541 (1). :

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (กรกฏาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.593 ก218ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก218ร 2543 (2).

เรียนรู้ร่วมกัน 2 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370 ก218 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370 ก218 2540 (4).

มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.

by สมศักดิ์ สินธุระเวช.

Call number: 370 ส284ม 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370 ส284ม 2542 (5).

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา = Educational objectives / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.

by อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.

Call number: 370.1523 อ825จ 2531 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2531Other title: Educational objectives..Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์Call number: 370.1523 อ825จ 2531 (5), สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.1523 อ825จ 2531 (7).

การจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 4 / พัชรี ณ ถลาง.

by พัชรี ณ ถลาง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 372.1 พ524ก 2532 (1). :

รายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ... : ประเด็นการอุดมศึกษา / สุธรรม อารีกุล

by สุธรรม อารีกุล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378 ส783ร 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541Other title: ประเด็นการอุดมศึกษา.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378 ส783ร 2541 (16).

รายงานการประชุมระดมความคิด การพัฒนานโยบายการประเมินผลการพัฒนาการศึกษา วันที่ 21-22 มีนาคม 2540 ณ โรงแรมสามพราน จังหวัดนครปฐม / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379 ส691ร 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379 ส691ร 2540 (5).

ในหลวงกับการศึกษาไทย : ห้าทศวรรษสิริราชสมบัติ / สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: อ 379.593 ส691น 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2540Other title: His Majesty the king and the Thai education: five decade of His Majesty's accession to the throne.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ส691น 2540 (5). :

การพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา / วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล.

by วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะครุศาสตร์.

Call number: 371.3 ว711ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์Call number: 371.3 ว711ก 2548 (3), สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.3 ว711ก 2548 (7).