Refine your search

Your search returned 178 results from 112914 records.

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดปราจีนบุรี. เล่ม 3 / สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

by สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

Call number: 333.72 ส691ผ 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.72 ส691ผ 2536 (1).

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร. เล่ม 1 / สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

by สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

Call number: 333.72 ส691ผ 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.72 ส691ผ 2536 (1).

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร / สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

by สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

Call number: 333.72 ส691ผ 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.72 ส691ผ 2536 (1).

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เล่ม 3 / สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

by สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

Call number: 333.72 ส691ผ 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.72 ส691ผ 2536 (1).

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่ม 1 / สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

by สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

Call number: 333.72 ส691ผ 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.72 ส691ผ 2536 (1).

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช. เล่ม 2 / สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

by สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

Call number: 333.72 ส691ผ 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.72 ส691ผ 2536 (1).

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช. เล่ม 3 / สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

by สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

Call number: 333.72 ส691ผ 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.72 ส691ผ 2536 (1).

แผนแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี เล่ม 1 / จัดทำโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Call number: 333.9516 ส181ผ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.9516 ส181ผ 2542 (1).

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Call number: 333.716 ร451 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.716 ร451 2543 (1).

การบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 001.4 ก460 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 001.4 ก460 2547 (2).

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง : "การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน" / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: 333.1 ส226ส 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Other title: การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.1 ส226ส 2546 (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา : การบริหารบุคลากรในโรงเรียน = School personnel administration หน่วยที่ 1 - 8 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: 371.2 ม246อ 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2545Other title: การบริหารบุคลากรในโรงเรียน | School personnel administration.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.2 ม246อ 2545 (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา : School personnel administration หน่วยที่ 9 - 15 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: 371.2 ม246อ 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2545Other title: การบริหารบุคลากรในโรงเรียน | School personnel administration..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.2 ม246อ 2545 (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา 23410 : การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา หน่วยที่ 1 - 6 : Elementary school management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: 372.1 ม246อ 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 372.1 ม246อ 2544 (2).

สถานะการศึกษาไทยกับนานาประเทศ / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 371.2 ส691ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.2 ส691ส 2542 (2).

แนวคิดและหลักการจัดการในองค์การสาธารณะ / สมพร เฟื่องจันทร์.

by สมพร เฟื่องจันทร์.

Call number: 658.1 ส265น 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 658.1 ส265น 2547 (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา 23420 : การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา หน่วยที่ 1 - 7 = สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: 373.1 ม246อก 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 373.1 ม246อก 2544 (2).

แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา / ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

by กรมป่าไม้. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้.

Call number: 363.68 ผ932 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.68 ผ932 2543 (1).

เอกสารการสอนชุดวิชา 23420 : การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา หน่วยที่ 8-15 = Secondary school management / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: 373.1 ม246อ 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 373.1 ม246อ 2544 (2).

รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการประจำปี 2545 / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

Call number: 334 ก169ร 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 334 ก169ร 2545 (1).