Your search returned 2 results from 112912 records.

รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 / รวบรวมโดย กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: อ 342.59309 ร155 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 342.59309 ร155 2545 (2). :

สถานการณ์การกระจายอำนาจ ปี 2560 = Decentralization Report 2560 / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

Call number: อ 352.283 ส179 2561 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 352.283 ส179 2561 (1). :