Your search returned 5 results from 113890 records.

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย...[และคนอื่นๆ]

Call number: 347.013 ก449 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส), 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 347.013 ก449 2548 (1).

กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้ง? ศึกษากรณีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้ / กองบรรณาธิการ, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ...[และคนอื่นๆ].

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ.

Call number: 344.05 ก116 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2553Other title: หนทางแก้ไขความขัดแย้ง? ศึกษากรณีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา และสามจังหวัดชายแดนใต้.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 344.05 ก116 2553 (2).

ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม : ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย / อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, บรรณาธิการ.

by อภิวัฒน์ รัตนวราหะ.

Call number: 303.4 ค181 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.4 ค181 2556 (2).

กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดเเย้ง? ศึกษากรณีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / กองบรรณาธิการ, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ...[และคนอื่นๆ].

Call number: 344.05 ก116 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 344.05 ก116 2553 (2).

10 ปี กระบวนการยุติธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต"/ รอฟีอี มูซอะ และคณะ

Call number: 347.013 2561 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ยะลา: ศูนย์อำนวยการบริหาสรจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.), 2561Online access: ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) Availability: No items available :