Your search returned 3 results from 112896 records.

รายงานผล โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ประจำปี 2549 / บรรณาธิการ, พรพิมล จิรศิริเลิศ.

by พรพิมล จิรศิริเลิศ | สำนักงานศาลยุติธรรม.

Call number: 347.09 ร451 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 347.09 ร451 2550 (1).

ภาพยนตร์การ์ตูน ชุด รอบรู้ศาลยุติธรรม [วีซีดี]/ สำนักงานศาลยุติธรรม

by สำนักงานศาลยุติธรรม.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ; [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: VCD 2055 (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการนำร่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) / สำนักงานศาลยุติธรรม

by สำนักงานศาลยุติธรรม.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553Other title: การประเมินผลโครงการนำร่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.).Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 347.09 ส691ร 2553 (1). :