Your search returned 3 results from 112892 records.

การจัดกระบวนการเรียนรู้ : ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สุคนธ์ สินธพานนท์...[และคนอื่นๆ].

by สุคนธ์ สินธพานนท์ | สุคนธ์ สินธพานนท์.

Call number: 371.3 ส748ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2545Availability: No items available : Checked out (1).

การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สู่ประชาคมอาเซียน / สุคนธ์ สินธพานนท์ และจินตนา วีรเกียรติสุนทร

by สุคนธ์ สินธพานนท์ | จินตนา วีรเกียรติสุนทร.

Call number: 370.1523 ส748ก 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เทคนิคพริ้นติ้ง, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสืออาเซียนCall number: 370.1523 ส748ก 2556 (2).

การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / ผู้เรียบเรียง, สุคนธ์ สินธพานนท์

by สุคนธ์ สินธพานนท์.

Call number: 370.1523 ส748ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2558Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 370.1523 ส748ก 2558 (2).