Refine your search

Your search returned 23 results from 110717 records.

รายงานการวิจัยประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ370.11 ส691ร 2547 (2). :

รายงานการวิจัย เรื่อง : ประเมินชุดวิชาโครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Other title: ประเมินชุดวิชาโครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ371.11 ส691ร 2547 (2). :

รายงานการวิจัย เรื่อง : การศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ378.1 ร451 2547 (1). :

รายงานการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้กฎหมายเพื่อปวงชน ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / พรทิพย์ วรกุล ... [และคนอื่นๆ].

by พรทิพย์ วรกุล | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ศูนย์วิทยบริการ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 027.7593 ร451 2547 (1). :

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนาะเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / มณี เหมทานนท์...[และคนอื่น ๆ]

by มณี เหมทานนท์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะครุศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.10221 ก494 2547 (2). :

สรุปผลการดำเนินงาน : ชุดโครงงานวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโครงการวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) | สำนักงานคณะกรมการอุดมศึกษา (สกอ.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: บศ 027.7593 ส691 (2). :

การวิเคราะห์อาชีพช่างจักสานในจังหวัดกำแพงเพชร / อายุวัฒน์ สว่างผล

by อายุวัฒน์ สว่างผล | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 746.412 อ642ก 2548 (1). :

รายงานการวิจัยติดตามผลและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา : สารสนเทศกรณีศึกษาภาคสนาม / สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์และคณะ

by สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.1072 ร451 2549 (1). :

รายงานการวิจัยติดตามผลและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา : สารสนเทศกรณีศึกษาภาคสนาม / สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์...[และคนอื่นๆ]

by สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.1072 ร451 2549 (1). :

รายงานการประเมินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ ไทย-ฝรั่ง (ปี พ.ศ. 2545 - 2548) / สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2550]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.129 ส691ร 2550 (1). :

รายงานผลการวิจัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDS / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 616.9792 ส691ร 2552 (2). :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 "การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย" 1-5 เมษายน 2552 ณ ฉอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

by การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ครั้งที่ 1 : 2552 : เมืองทองธานี) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Other title: การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 307 ก471อ 2552 (1). :

เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ : การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาปี 2552, 2-4 เมษายน 2552 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

by การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาปี 2552 (2552 : นครศรีธรรมราช) | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 330.9593 ก471ศ 2552 (1). :

รายงานการศึกษาโครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการสร้างความแข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Other title: โครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการสร้างความแข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.11 ส691ร 2552 (1). :

ผลงานที่นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ เรื่อง ''Creative Library''/ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง | ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553Other title: Creative Library.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 021.65 ม246ผ 2553 (1). :

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.593 ส691ย 2553 (2). :

รายงานการวิจัย เรื่องโครงการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ เสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555Other title: โครงการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.125 ม686ร 2555 (1). :

การประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "วิกฤตบัณฑิตไทย...ความท้าทาย โอกาสและแนนวทางการพัฒนา : รวมบทความทางวิชาการ / การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (2557 : ปทุมธานี); มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: วจ 378.1 ก482 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.1 ก482 2557 (1). :

การประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ''ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3'' : สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน'' : รวมบทความวิจัย (Proceeding). เล่ม 3 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = International Academic & research conferrence of Rajabhat University : INARCRU III / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...[และคนอื่นๆ]

by การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (2558 : นครศรีธรรมราช) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558Other title: สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน | International Academic & research conferrence of Rajabhat University : INARCRU III | รวมบทความวิจัย (Proceeding) เล่ม 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก471ก 2558 (1). :

การประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ''ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3'' : สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน'' : รวมบทความวิจัย (Proceeding). เล่ม 3 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = International Academic & research conferrence of Rajabhat University : INARCRU III / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...[และคนอื่นๆ]

by การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (2558 : นครศรีธรรมราช) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558Other title: สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน | International Academic & research conferrence of Rajabhat University : INARCRU III | รวมบทความวิจัย (Proceeding) เล่ม 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก471ก 2558 (1). :