Refine your search

Your search returned 17 results from 110694 records.

การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / โดย กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.94 ก318ก 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา , 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.94 ก318ก 2547 (4).

สารคดีวิทยุ ชุด "ก้าวที่กล้า" [วีซีดี] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Mixed materialsMixed materials; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: VCD 00707 (1).

ทรัพยากรด้านการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.

Call number: 378.593 ส691ท 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานะภงค์, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ท 2549 (3).

โทรทัศน์ครู : เทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ [Electronic Resource] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0742 (2).

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนปี 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: VCD 00806 (1).

ศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต / สมภาร พรมทา

by สมภาร พรมทา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 200 ส271ศ 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 200 ส271ศ 2549 (8).

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท / ชนิตา รักษ์พลเมืองและสมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

by ชนิตา รักษ์พลเมือง | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.12 ช153อ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.12 ช153อ 2549 (6).

มนุษย์กับการใช้เหตุผล / ปรีชา ช้างขวัญยืนและสมภาร พรมทา

by ปรีชา ช้างขวัญยืน | สมภาร พรมทา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 160 ป467ม 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 160 ป467ม 2549 (8).

การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการศึกษาและการเสวนาผู้บริหารระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 [Electronic Resource] / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

by การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการศึกษาและการเสวนาผู้บริหารระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 4) | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปิโก (ไทยแลนด์), 2555Other title: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0735 (1).

มาตรฐานหอพักนักศึกษา และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.19871 ม435 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.19871 ม435 2551 (2).

สกอ.นำทางสู่ความพอเพียง (เศรษฐกิจพอเพียง) [Electronic Resource] / บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็คเวิร์ค

by บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็คเวิร์ค | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: กรุงเทพฯ : เบิร์ด อาย วิว เน็คเวิร์ค,Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0378 (1).

การลดความขัดแย้งและการสร้างเอกภาพในการยริหารจัดการ เพื่อบรรยากาศที่พึงประสงค์ในมหาวิทยาลัย [ดีวีดี] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0180 (1).

สกอ. สานต่อ...ชีวิตพอเพียง [ดีวีดี] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [25--?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0179 (1).

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547-2551 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 344.07 ส691ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 2516 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 344.07 ส691ร 2551 (1).

การประชุมวิชาการระดับชาติ "2552 ปีเเห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย" วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี = National conference : 2009 the year of thai higher education quality enhancement [Electronic Resource] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by การประชุมวิชาการระดับชาติ "2552 ปีเเห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย" (2552 : เมืองทองธานี).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552Other title: ปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย" | National conference : 2009 the year of thai higher education quality enhancement.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 316 (1).

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ / แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๐ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; ผู้รวบรวมข้อมูล, กีรติ แก้วสัมฤทธิ์... [และคนอื่น ๆ].

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กีรติ แก้วสัมฤทธิ์.

Call number: 344.074 ส691ร 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 344.074 ส691ร 2560 (4).