Refine your search

Your search returned 60 results from 110694 records.

สถานภาพและคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา : ช่วงปีการศึกษา 2544 - 2545 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.2 ส691ส 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.2 ส691ส 2546 (2).

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 2546 = 2003 education criteria for performance excellence / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.107 ส691ก 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546Other title: 2003 education criteria for performance excellence.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.107 ส691ก 2546 (1).

by การประชุมสัมมนา เรื่อง เครือข่ายนิสิตนักศึกษารณรงค์ลดอุบัติภัยบนถนนน (2547 : กรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 388.312 ก525ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 388.312 ก525ร 2547 (4).

สถานภาพและคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา : ช่วงปีการศึกษา 2545 - 2546 สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.2 ส691ส 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.2 ส691ส 2547 (2).

ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.1057 ส691ข 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [25--]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.1057 ส691ข 2547 (1).

คู่มือการดำเนินงานตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 371.1 ค695 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2547?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.1 ค695 (2).

สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง : การพัฒนานิสิตนักศึกษา : แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตทางสังคมที่มีผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการการศึกษา.

Call number: 378.16 ส691ส 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546Other title: การพัฒนานิสิตนักศึกษา : แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตทางสังคมที่มีผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.16 ส691ส 2546 (2).

รายงานการสัมมนาการส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศมาศึกษาแลทำการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาการส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศมาศึกษาแลทำการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย ( 2547, กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Call number: 378.15 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.15 ส691ร 2547 (1).

คู่มือการกำหนดตำแหน่งแระดับชำนาญการเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษและชำนาญการพิเศษของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.593021 ค695 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593021 ค695 2547 (2).

การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / โดย กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.94 ก318ก 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา , 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.94 ก318ก 2547 (4).

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบหอพักในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบหอพักในสถาบันอุดมศึกษา (2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 371.625 น928น 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.625 น928น 2548 (2).

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา (2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 371.95 น928น 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.95 น928น 2548 (2).

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา (2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 371.91 น928น 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.91 น928น 2548 (1).

การอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพในสหราชอาณาจักร และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.42 ก318ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา , 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.42 ก318ก 2548 (2).

ความร่วมมือทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศปี พ.ศ.2546-2547 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 341.767 ส691ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 341.767 ส691ค 2548 (2). :

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับโครงการการศึกษาในต่างประเทศ / พรทิพย์ กาญจนนิยตและชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

by พรทิพย์ กาญจนนิตย | ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378 ม345 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงาน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378 ม345 (2).

ทรัพยากรด้านการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.

Call number: 378.593 ส691ท 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานะภงค์, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ท 2549 (3).

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ม 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ม 2549 (3).

ประมวลข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 342.593 ส691ป 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.593 ส691ป 2549 (1).

ศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต / สมภาร พรมทา

by สมภาร พรมทา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 200 ส271ศ 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 200 ส271ศ 2549 (8).