Refine your search

Your search returned 33 results from 110717 records.

รายงานการวิจัยประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ370.11 ส691ร 2547 (2). :

รายงานการวิจัย เรื่อง : ประเมินชุดวิชาโครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Other title: ประเมินชุดวิชาโครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ371.11 ส691ร 2547 (2). :

รายงานการวิจัย เรื่อง : การศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ378.1 ร451 2547 (1). :

รายงานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ378.593 ส691ร 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [25--]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ378.593 ส691ร 2545 (1). :

แม่ครูของแผ่นดิน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 923.1593 ส691ม 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ม 2547 (1). :

รายงานการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้กฎหมายเพื่อปวงชน ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / พรทิพย์ วรกุล ... [และคนอื่นๆ].

by พรทิพย์ วรกุล | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ศูนย์วิทยบริการ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 027.7593 ร451 2547 (1). :

ความร่วมมือทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศปี พ.ศ.2546-2547 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 341.767 ส691ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 341.767 ส691ค 2548 (2). :

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนาะเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / มณี เหมทานนท์...[และคนอื่น ๆ]

by มณี เหมทานนท์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะครุศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.10221 ก494 2547 (2). :

สรุปผลการดำเนินงาน : ชุดโครงงานวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโครงการวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) | สำนักงานคณะกรมการอุดมศึกษา (สกอ.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: บศ 027.7593 ส691 (2). :

การวิเคราะห์อาชีพช่างจักสานในจังหวัดกำแพงเพชร / อายุวัฒน์ สว่างผล

by อายุวัฒน์ สว่างผล | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 746.412 อ642ก 2548 (1). :

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณีพิบัติ สึนามิ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 371.19 ก218บ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 371.19 ก218บ 2549 (2). :

รายงานการวิจัยติดตามผลและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา : สารสนเทศกรณีศึกษาภาคสนาม / สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์และคณะ

by สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.1072 ร451 2549 (1). :

รายงานการวิจัยติดตามผลและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา : สารสนเทศกรณีศึกษาภาคสนาม / สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์...[และคนอื่นๆ]

by สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.1072 ร451 2549 (1). :

รายงานการประเมินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ ไทย-ฝรั่ง (ปี พ.ศ. 2545 - 2548) / สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2550]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.129 ส691ร 2550 (1). :

คำรับรองการปฏิบัติราชการการของสำนักงานงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เล่ม 2 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 378.1 ส691ค 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 378.1 ส691ค 2551 (1). :

คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 378.1 ส691ค 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 378.1 ส691ค 2551 (1). :

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547-2551 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 344.07 ส691ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 2516 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 344.07 ส691ร 2551 (1).

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 378.0162 ส691น 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 378.0162 ส691น 2551 (2). :

รายงานผลการวิจัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDS / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 616.9792 ส691ร 2552 (2). :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 "การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย" 1-5 เมษายน 2552 ณ ฉอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

by การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ครั้งที่ 1 : 2552 : เมืองทองธานี) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Other title: การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 307 ก471อ 2552 (1). :