Your search returned 7 results from 112956 records.

การวิเคราะห์อาชีพช่างจักสานในจังหวัดกำแพงเพชร / อายุวัฒน์ สว่างผล

by อายุวัฒน์ สว่างผล | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 746.412 อ642ก 2548 (1). :

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณีพิบัติ สึนามิ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 371.19 ก218บ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 371.19 ก218บ 2549 (2). :

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 378.0162 ส691น 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 378.0162 ส691น 2551 (2). :

เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ : การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาปี 2552, 2-4 เมษายน 2552 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

by การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาปี 2552 (2552 : นครศรีธรรมราช) | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 330.9593 ก471ศ 2552 (1). :

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.593 ส691ย 2553 (2). :

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 378.0162 ส691น 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 378.0162 ส691น 2557 (1). :

การประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "วิกฤตบัณฑิตไทย...ความท้าทาย โอกาสและแนนวทางการพัฒนา : รวมบทความทางวิชาการ / การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (2557 : ปทุมธานี); มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: วจ 378.1 ก482 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.1 ก482 2557 (1). :