Refine your search

Your search returned 55 results from 110436 records.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้ เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โลง:กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557Availability: No items available :

เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย = The Story of eggs / กิตติ ทรัพย์ชูกุล, ผู้เรียบเรียง

by กิตติ ทรัพย์ชูกุล | กรมปศุสัตว์. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ | คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

Call number: 613.2 ก671ร 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2559Other title: The Story of eggs.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 613.2 ก671ร 2559 (2).

บันทึกคำจงรัก / ศุภางค์ จิระรัตนวรรณะ, รวบรวมและเรียบเรียง.

by ศุภางค์ จิระรัตนวรรณะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 895.911 ศ736บ 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 895.911 ศ736บ 2560 (1).

บันทึกความจงรัก / ผู้จัดทำ, บัณฑิต ศรไพศาล ... [และคนอื่นๆ].

by บัณฑิต ศรไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 895.914 บ268 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 895.914 บ268 2560 (1).

100 วันเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง / ผู้เขียน/ช่างภาพ, เริงฤทธิ์ คงเมือง ... [และคนอื่นๆ].

by เริงฤทธิ์ คงเมือง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 923.1593 ห159 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560Availability: No items available : Checked out (1).

คน(ทำไม)ไร้บ้าน : รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม / อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และ ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

by อนรรฆ พิทักษ์ธานิน | ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 305.5692 อ162ค 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาการเพื่อสังคมเป็นธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.5692 อ162ค 2560 (2).

สุขภาพคนไทย 2561 : พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาพ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.).

Call number: 613 ส743 2561 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 613 ส743 2561 (1).

สุขภาพคนไทย 2562 : สื่อ สังคม สื่อ สองคม / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562Other title: สื่อสังคมสื่อสองคม.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 304.09591 ส743 2562 (2). :

100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง : 100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง [electronic resource] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by [สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างส่งเสริมสุขภาพ].

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [2562?]Other title: ร้อยวันร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง | ร้อยวันเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 1976 (1).

100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง : ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ" [electronic resource] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2562?]Other title: ร้อยวันร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ".Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 1977 (1).

100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง : แต่งเพลงเพื่อพ่อ [electronic resource] / สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2562?]Other title: ร้อยวัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง .Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 0747 (1).

คู่มือกรีนดี = Live green guide / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.

Call number: 613 ค695 2562 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สสส.การสร้างเสริมสุข, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 613 ค695 2562 (2).

สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์? / ผู้เขียน ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์ ; แปล นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

by ลองโบเรย์, ฌอง-หลุยส์ | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: English Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563Other title: What makes us human?.Availability: No items available :

จุดหมายหรือจุดหายของชีวิต = Lost & found land / ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) /

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2563Other title: Lost & found land /.Availability: No items available :

โชคดีที่อายุยืน / น้ำฝน บรรลังก์

by น้ำฝน บรรลังก์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 613.0438 น525ช Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563Availability: No items available :