Your search returned 16 results from 113326 records.

การอุดมศึกษาในญี่ปุ่น : ความรุ่งเรื่องและความล้มเหลว / นางาอิ มิชิโอะ แปลโดย ชนิตา รักษ์พลเมือง.

by มิชิโอะ, นางาอิ | ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Call number: 378.52 ม565ก 2529 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.52 ม565ก 2529 (1).

การศึกษาเปรียบเทียบ = Introducing comparative education / A.R. Trethewey ; ชนิตา รักษ์พลเมือง, แปล.

by เทรเธอร์เวย์, เอ. อาร์ | ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Call number: 370 ท638ก 2526 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2526Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370 ท638ก 2526 (2).

เป้าหมายการศึกษา : การศึกษาและการสำรวจด้านการศึกษาเปรียบเทียบ = Education goals : studies and surveys in comparative education / สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ; ชนิตา รักษ์พลเมือง, แปล.

by ชนิตา รักษ์พลเมือง | สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ.

Call number: 370.1 ป 2529 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ, 2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.1 ป 2529 (1).

การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ / ชนิตา รักษ์พลเมือง.

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Call number: 370.10 ช153ก 2532 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.10 ช153ก 2532 (4).

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท / ชนิตา รักษ์พลเมืองและสมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

by ชนิตา รักษ์พลเมือง | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.12 ช153อ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.12 ช153อ 2549 (6).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง.

by ชนิตา รักษ์พลเมือง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Other title: แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 344.07 ช153ร 2551 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.593 ร451 2551 (2). :

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยนโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Other title: นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.101 ร451 2551 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.52 ร451 2550 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.73 ช153ร 2550 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.5195 ร451 2551 (2). :

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.5957 ร451 2551 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.94 ช153ร 2551 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ).Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.41 ร451 2551 (2). :

คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Call number: 378.101 ค695 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.101 ค695 2551 (2).

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Call number: 379 ช153ส 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379 ช153ส 2557 (2).