Your search returned 9 results from 110464 records.

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย รายงานผลการประชุมสัมมนาระดมความคิด วันอังคารที่ 1 เมษายน 2540 ณห้องปริ๊นซ์บอลรูม 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by การประชุมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย (2540 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา.

Call number: 378 ก485ย 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378 ก485ย 2540 (1).

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547-2551 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 344.07 ส691ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 2516 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 344.07 ส691ร 2551 (1).

สิทธิประโยชน์ : มาตรการในการระดมทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 342.066 ส691ส 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.066 ส691ส 2552 (1).

ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ป 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ป 2552 (2).

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ม 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ม 2553 (2).

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.593 ส691ย 2553 (2). :

รวมข้อหารือ สำนักนิติการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

Call number: 344.07 ส691ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 344.07 ส691ร 2553 (2).

รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 378.42 ส691ร 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2554Other title: การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.42 ส691ร 2554 (1).

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 เรื่อง "การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

Call number: 378.107 ส691ก 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.107 ส691ก 2553 (2).