Your search returned 5 results from 110464 records.

การประเมินผลศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

by สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 353.4593 ส691ก 2549 (1). :

การติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

by สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Call number: อ 353.4 ส691ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 353.4 ส691ก 2551 (2). :

ความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

by สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 353.4593 ส691ค 2551 (1). :

การประเมินผลวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

by สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 353.46 ส691ก 2551 (1). :

สารคดีสั้นกฎหมายสามัญประจำบ้าน [Electronic Resource] / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

by สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [255-?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 4162 (1), ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: CD 4163 (1).