Your search returned 11 results from 110436 records.

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547-2551 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 344.07 ส691ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 2516 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 344.07 ส691ร 2551 (1).

รายงานผลการวิจัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDS / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 616.9792 ส691ร 2552 (2). :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 "การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย" 1-5 เมษายน 2552 ณ ฉอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

by การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ครั้งที่ 1 : 2552 : เมืองทองธานี) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Other title: การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 307 ก471อ 2552 (1). :

สิทธิประโยชน์ : มาตรการในการระดมทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 342.066 ส691ส 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.066 ส691ส 2552 (1).

ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ป 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ป 2552 (2).

รายงานการศึกษาโครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการสร้างความแข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Other title: โครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการสร้างความแข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.11 ส691ร 2552 (1). :

รวมกฎหมายการอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 344.07 ส691ร 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2552]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 344.07 ส691ร 2552 (1). :

หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ห 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ห 2552 (2).

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ม 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ม 2553 (2).

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.593 ส691ย 2553 (2). :