Your search returned 7 results from 110436 records.

รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.52 ร451 2550 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.73 ช153ร 2550 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.5195 ร451 2551 (2). :

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.5957 ร451 2551 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.94 ช153ร 2551 (2). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ).Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.41 ร451 2551 (2). :

คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่นๆ.]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Call number: 378.101 ค695 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.101 ค695 2551 (2).