Refine your search

Your search returned 31 results from 112914 records.

30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Call number: 305.89591 บ424ส 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 305.89591 บ424ส 2547 (2).

ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Call number: 390.9593 บ424ท 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สยาม ศยาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.9593 บ424ท 2547 (2).

ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Call number: 390.9593 บ424ท 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สยาม ศยาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.9593 บ424ท 2547 (2).

ส. ศิวรักษ์ปริทัศน์รัฐไทย / ส.ศิวรักษ์.

by ส.ศิวรักษ์.

Call number: 320.9593 ส111ส 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 320.9593 ส111ส 2545 (2).

ฉลอง 200 ปี พระเจ้ากรุงสยาม / ส. ศิวรักษ์.

by ส.ศิวรักษ์.

Call number: 959.3 ส111ฉ 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 959.3 ส111ฉ 2547 (2).

สรรพสาระสำหรับผู้แสวงหา / ส. ศิวรักษ์

by ส.ศิวรักษ์.

Call number: 089.95911 ส113ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 089.95911 ส113ส 2548 (2).

นรชาติ / สมภพ จันทรประภา.

by สมภพ จันทรประภา.

Call number: 920.0593 ส271น 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 920.0593 ส271น 2549 (2).

การทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว / สุรพงษ์ ชัยนาม

by สุรพงษ์ ชัยนาม.

Call number: 327.593 ส852ก 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 327.593 ส852ก 2550 (2).

รวมอีเมลที่ทักษิณไม่มีวันแนะนำให้อ่าน / ลักษณา กรณ์ศิลป

by ลักษณา กรณ์ศิลป.

Call number: 320.9593 ล226ร 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 320.9593 ล226ร 2550 (2).

ความรู้เรื่องพระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม / เบญจมาส แพทอง.

by เบญจมาส แพทอง.

Call number: 390.09593 บ784ค 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.09593 บ784ค 2550 (2).

บันทึกความทรงจำ / ม.จ.จงจิตรถนอม ดิศกุล.

by จงจิตรถนอม ดิศกุล, ม.จ.

Call number: 920.72 จ119บ 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 920.72 จ119บ 2550 (2).

ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้ : ข้อเขียนว่าด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านไทย / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

by นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Call number: 390.09593 น618ถ 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.09593 น618ถ 2543 (2).

รุกถอยหลัง : ข้อเขียนว่าด้วยวัฒนธรรมและภูมิปรัญญาของชาวบ้านไทย / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

by นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Call number: 390.09593 น618ร 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.09593 น618ร 2544 (2).

30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Call number: 305.89591 บ424ส 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2551Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: 305.89591 บ424ส 2551 (2), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 305.89591 บ424ส 2551 (2).

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต / เสฐียรโกเศศ.

by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | เสฐียรโกเศศ.

Call number: 390.09593 อ197ป 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.09593 อ197ป 2551 (2).

สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ / สมภพ จันทรประภา

by สมภพ จันทรประภา.

Call number: 923.1593 ส271ส 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 923.1593 ส271ส 2551 (2).

ประชาธิปไตยก็เรื่องของ"เรา" ? / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

by ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์.

Call number: 320.9593 ศ387ป 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 320.9593 ศ387ป 2554 (2).

นิราศลอนดอน ; และ, จดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ 4 / หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูร).

by ราโชทัย, หม่อม.

Call number: 895.911 ร438น 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2553Other title: จดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ 4.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 895.911 ร438น 2553 (2).

OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม : พัฒนาการ บทบาท ขององค์การความร่วมมืออิสลามและความสัมพันธ์กับประเทศไทย / จรัญ มะลูลีม

by จรัญ มะลูลีม.

Call number: 297.65 จ154อ 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2555Other title: พัฒนาการ บทบาท ขององค์การความร่วมมืออิสลามและความสัมพันธ์กับประเทศไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 297.65 จ154อ 2555 (2).

โมโนโปลี : พลังงานไทยในเกมผูกขาด / แบ๊งค์ งามอรุณโชติ และปรเมศร์ รังสิพล

by แบ๊งค์ งามอรุณโชติ | ปรเมศร์ รังสิพล.

Call number: 333.823 บ882ม 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.823 บ882ม 2556 (2).