Your search returned 6 results from 112914 records.

อโสกมหาราชและข้อเขียนคนละเรื่องเดียวกัน / กรุณา กุศลาสัยและเรืองอุไร กุศลาสัย

by กรุณา กุศลาสัย | เรืองอุไร กุศลาสัย.

Call number: 294.364 ก268อ 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 294.364 ก268อ 2539 (1).

พบถิ่นอินเดีย = The discovery of India / ยวาหระลาลเนห์รู, [ขียน]; กรุณา กุศลาสัย, แปล

by เนห์รู, ยวาหระลาล | กรุณา กุศลาสัย.

Call number: 954 น793พ 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 954 น793พ 2537 (3). Checked out (1).

ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม / กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, รวบรวมและเรียบเรียง.

by กรุณา กุศลาสัย | เรืองอุไร กุศลาสัย.

Call number: 390.0954 ก268ภ 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 390.0954 ก268ภ 2550 (2).

ปรีชาญาณของสิทธัตถะ / สมัคร บุราวาศ

by สมัคร บุราวาศ.

Call number: 294.301 ส291ป 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 294.301 ส291ป 2552 (2).

อินเดียศึกษา : การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม / จรัญ มะลูลีม, เขียน.

by จรัญ มะลูลีม.

Call number: 954 จ154อ 2559 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 954 จ154อ 2559 (2).

ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน / สุมาลี มหณรงค์ชัย

by สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Call number: 181.4 ส842ภ 2562 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 181.4 ส842ภ 2562 (2).