Refine your search

Your search returned 54 results from 112956 records.

โลกเล่าละคร / พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์

by พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส พ654ล 2555 (2), ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: รส พ654ล 2555 (2).

คนสองวิญญาณ / สรจักร

by สรจักร | อาทร ฟุ้งธรรมสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ส325ค 2555 (2).

เรื่องเล่าจากเรือนคลั่ง / กิติกร มีทรัพย์

by กิติกร มีทรัพย์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ก676ร 2555 (2), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: รส ก676ล (1).

ความรักของคนแปลกหน้า / ไพฑรูย์ ไหลสกุล

by ไพฑรูย์ ไหลสกุล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส พ975ค 2555 (2), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: รส พ975ค (1).

อรุณสวัสดิ์สนธยา / นทธี ศศิวิมล

by นทธี ศศิวิมล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส น151อ 2555 (2), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: รส น151อ (1).

จรวดกระดาษกลางสายฝน / เสฏฐวุฒิ อุดาการ

by เสฏฐวุฒิ อุดาการ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ส892จ 2555 (2), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: รส ส892จ (1).

หญิงเสาและเรื่องราวอื่น / กล้า สมุทรวณิช

by กล้า สมุทรวณิช.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ก312ห 2556 (2).

ความสุขอัดเม็ด / ชาติ ภิรมย์กุล

by ชาติ ภิรมย์กุล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน , 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ช516ค 2556 (2), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: 808.84 ช516ค (1).

ศพข้างบ้าน / สรจักร.

by สรจักร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 28Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ส325ศ 2556 (1). Checked out (1).

ศพใต้เตียง / สรจักร.

by สรจักร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 28Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ส325ศ 2555 (2).

ศพท้ายรถ / สรจักร.

by สรจักร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 26Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ส325ศ 2556 (1). Checked out (1).

อ่านเล่นจนเป็นเรื่อง / ทราย เจริญปุระ.

by ทราย เจริญปุร.

Call number: 808.831 ท165อ 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 808.831 ท165อ 2556 (2), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: 808.84 ท165อ (1).

ปรัชยาไส้ ฉบับสมบูรณ์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์

by อาจินต์ ปัญจพรรค์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส อ612ป 2557 (2).

ปากกาทอง / ณรงค์ จันทร์เรือง

by ณรงค์ จันทร์เรือง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ณ211ป 2557 (2).

เราต่างเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน / วันเสาร์ เชิงศรี

by วันเสาร์ เชิงศรี.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ว436ร 2556 (2), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: รส ว436ร (1).

สุขบนหลังเสือ / ชาติ ภิรมย์กุล

by ชาติ ภิรมย์กุล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ช516ส 2557 (2).

ผีหัวเราะ (ดาวโจร) / สรจักร

by สรจักร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ส325ผ 2556 (2).

แรงไฟจากใจฝัน : รวมผลงานนักเขียน "รางวัลมติชน ปี 2" : รวมเรื่องสั้น / สุลักษณ์ บุนปาน, บรรณาธิการ

by สุลักษณ์ บุนปาน.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ร915 2557 (2).

เมาท์จนจุกสนุกไปกับชาติ / ชาติ ภิรมย์กุล

by ชาติ ภิรมย์กุล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส ช516ม 2558 (2).

มหรสพยังไม่ลาโรง / นทธี ศศิวิมล

by นทธี ศศิวิมล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Short stories Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 หนังสือเรื่องสั้นCall number: รส น151ม 2557 (2), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: รส น151ม (1).