Refine your search

Your search returned 11 results from 112956 records.

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์กับทิศทางประเทศไทย / สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ.

by สุริชัย หวันแก้ว.

Call number: 307.14 ก494 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ก494 2545 (2).

สารพิษกับสังคมนิกส์ : จากคลองเตยถึงกาญจนบุรี / สุริชัย หวันแก้ว...[และคนอื่นๆ].

by สุริชัย หวันแก้ว.

Call number: 363.17 ส671 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.17 ส671 2536 (2).

กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ / โดย สุริชัย หวันแก้ว

by สุริชัย หวันแก้ว.

Call number: 301 ส859ก 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 301 ส859ก 2546 (1).

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน / สุริชัย หวันแก้ว, สุภางค์ จันทวานิช, บรรณาธิการ

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน (2513 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Call number: 301.072 ส859ส 2528 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 301.072 ส859ส 2528 (2).

บันทึกการสัมมนาการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย / สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ

Call number: 307.72072 ก514 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.72072 ก514 2545 (1).

บันทึกการสัมมนาทิศทางที่ยิ่งยืนของสังคมไทยกับป่าชุมชน : มุมมองสหวิทยาการ / สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ.

by สุริชัย หวันแก้ว.

Call number: 333.75 บ268 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Other title: ทิศทางที่ยั่งยืนของสังคมไทยกับป่าชุมชน..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.75 บ268 2545 (2).

อาเซียน : สิ่งใหม่และการปรับตัว / สุริชัย หวันแก้วและอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์,บรรณาธิการ

by สุริชัย หวันแก้ว | อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 341.2473 อ615 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสืออาเซียนCall number: 341.2473 อ615 2548 (2).

2 ปี ตากใบ : ชีวิตที่ต้องการคำตอบ / สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ

by สุริชัย หวันแก้ว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม.

Call number: 303.69 ส473 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.69 ส473 2549 (2).

การเดินทางสู่สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / สุริชัย หวันแก้ว

by สุริชัย หวันแก้ว.

Call number: 333.7 ส859ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, [ 255-?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.7 ส859ก (1).

สี่องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา การเรียนรู้เพื่อความพอเพียง / ผู้เรียบเรียงและจัดทำ สุริชัย หวันแก้ว...[และคนอื่นๆ].

by สุริชัย หวันแก้ว | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 333.7 ส734 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.7 ส734 2553 (1).

รหัสวัฒนธรรม : บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย "คนไทย" และสังคมไทย / สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ

by สุริชัย หวันแก้ว.

Call number: 306.09593 ร179 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 306.09593 ร179 2558 (2).