Refine your search

Your search returned 13 results from 112923 records.

สังเคราะห์ปัญหาเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: วจ 338.1 ส533 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสมาคมแห่งชาติ, 2546Other title: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสังเคราะห์สภาพปัญหาเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 338.1 ส533 2546 (2). :

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ :ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง? : กลุ่ม 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนานา, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

by การสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง? (2549 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา | ธนาคารแห่งประเทศไทย | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 338.9593 ก525ก 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มูลนิธิ, 2549Other title: สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้อะไรบ้าง? | Toward a decade after the economic crisis : lessons and reforms.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.9593 ก525ก 2549 (2).

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ :ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง? กลุ่ม 3 ธรรมาภิบาลทางการเมืองนโยบายทางเศรษฐกิจ / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

by การสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง? (2549 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา | ธนาคารแห่งประเทศไทย | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 338.9593 ก525ก 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มูลนิธิ, 2549Other title: สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้อะไรบ้าง? | Toward a decade after the economic crisis : lessons and reforms.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.9593 ก525ก 2549 (2).

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง? : กลุ่ม 2 ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและในการอภิบาลบริษัท / ร่วมจัดโดยร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

by การสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง? (2549 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา | ธนาคารแห่งประเทศไทย | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 338.9593 ก525ก 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มูลนิธิ, 2549Other title: สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้อะไรบ้าง? | Toward a decade after the economic crisis : lessons and reforms.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.9593 ก525ก 2549 (2).

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ :ได้เรียนรู้ และปรับปรุงอะไรบ้าง? : กลุ่ม 1 การปรับปรุงการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

by การสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง? (2549 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา | ธนาคารแห่งประเทศไทย | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 338.9593 ก525ก 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มูลนิธิ, 2549Other title: สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้อะไรบ้าง? | Toward a decade after the economic crisis : lessons and reforms.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.9593 ก525ก 2549 (2).

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: อ 330.06 ส226ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, [2548]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 2103 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 330.06 ส226ค 2548 (1).

ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ไทยและสหรัฐอเมริกา / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Call number: 382.9593 ค181 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 382.9593 ค181 2550 (1).

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ไทยและสหรัฐอเมริกา = FTA Thai-USA [วีซีดี]/ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: [ม.ป.ท : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]Other title: FTA Thai-USA.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 2020 (2).

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2544-2548) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 330.06 ส226ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 2324 (1).

โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานวิชาการ.

Call number: 338.9593 ส691ค 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.9593 ส691ค 2551 (2).

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 341.2473 ส226ค 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาฯ, 2555Other title: การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสืออาเซียนCall number: 341.2473 ส226ค 2555 (1).

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 351 ส226ค 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาฯ, 2556Other title: ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 351 ส226ค 2556 (1).

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 330.9593 ส226ย 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 330.9593 ส226ย 2557 (1).